نویسنده

چکیده

ابریشم از تولیدات مهمی بوده که در طول تاریخ بشر در تجارت جهانی ارزش زیادی داشته است. از دوره ایلخانان صادرات ابریشم ایران به اروپا رونق گرفت. هر چند با سقوط این حکومت برای مدتی کوتاه در صدور این کالا وقفه‌ای ایجاد شد، با روی کار آمدن تیموریان و ترکمانان بار دیگر تولید و صادرات ابریشم رونق گذشته خود را باز یافت. در این دوره تبریز و سلطانیه به عنوان مهم‌ترین مراکز فروش ابریشم استرآباد، مازندران، گیلان، شیروان و شماخی درآمدند. در آناتولی نیز، بورسا به مرکز تجارت بین‌المللی ابریشم ایران تبدیل شد. در سایه افزایش تقاضای جهانی به ابریشم خام، قیمت آن در بازار‌های جهانی مدام در حال افزایش بود. تعداد زیادی از تجار ایرانی این کالای ارزشمند را به خارج از کشور صادر می‌کردند. بر اثر رفت‌و‌آمد زیاد کاروان‌ها عواید دولت از عوارض گمرکی ابریشم مدام در حال افزایش بود. گسترش تجارت ابریشم در این دوره نشان می‌دهد که این کالای تجاری تا چه حد در رونق اقتصادی و تجاری ایران مؤثر بوده است. در این نوشته تلاش می‌کنیم مراکز مهم تجارت ابریشم و رشد تجارت آن قرن نهم هجری و نحوه صدور این محصول را شرح دهیم؛ با این توضیح که در نتیجه فعالیت این مراکز، زمینه‌های گسترش تولید و تجارت ابریشم در دوره صفویه فراهم شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Centers of Iran Silk Trade during Timurids and Turkmans Period (9th Century AH)

چکیده [English]

Silk has been amongst the important productions with a great value in the history of mankind. Silk export expanded from Iran to Europe during Ilkhanid period. Although there was a setback in silk export due to the fall of Ilkhanids, the production and export of silk revived during Timurids and Turkmans periods. Tabriz and Soltanieh were the most important trading centers for the silk produced in Astarabad, Mazandaran, Gilan, Shirvan and Shamakhi. Bursa also became the international center for Iran's silk in Anatolia. Due to the worldwide increased demand for raw silk, its price was rising incessantly. Many Iranian merchants exported silk abroad. Government earning from silk customs were rising constantly as the caravans commuted frequently. This paper tries to describe the important centers of silk trade, its growth in 9th century AH and the silk exportation. It has to be mentioned that the activities of these centers paved the way for the development of silk production and its trade during Safavid period.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silk
  • Trade
  • Iran
  • Ottoman (Empire)
  • Tabriz
  • Bursa