نویسنده

چکیده

حکومت بابریان بزرگ (932- 1118ه. ق) از ادوار درخشان در تاریخ شبه قاره هند است. اگر چه بابریان طلیعه قدرت‌گیری خود را به مدد همسایه بزرگ خود یعنی ایران عهد صفوی آغاز کردند، تا پایان دوره اورنگ زیب(1118ه. ق) در پوشش ارتباط کم‌‌و بیش دوستانه با صفویان در رقابت تنگاتنگی بر سر تسلط بر شهر قندهار بودند. این رقابت تنگاتنگ نه تنها تاریخ ویژ‌‌ه‌ای را برای قندهار رقم زد، بلکه تأثیرات مهمی در روابط سیاسی دو کشور ایران و هند به جای گذاشت. در این مقاله ضمن بررسی اهمیت تاریخی قندهار، به نقش این ناحیه در روابط ایران و هند در دوره بابریان می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Kandahar Issues on Political Contentions between Safavids and Baburids (1526-1707)

چکیده [English]

Great Baburids reign is one of the splendid eras in history of India. Although Baburids gained power by the help of their great neighbor namely Iran during Safavid period, they were in competition for dominance over Kandahar until the end of Aurang Zaib period (1707). This competition not only caused peculiar history for Kandahar, but also had an important effect on Iran and India political relationships. This article will investigate Kandahar historical importance while discussing the role of this era in Iran and India relationship during Baburids dynasty.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kandahar
  • Baburids
  • Safavids
  • Commerce