وضعیت سیاسی ایلام بعد از سقوط تا برآمدن هخامنشیان (550-646 پ.م)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استاد

چکیده

سرزمین ایلام واقع در جنوب غربی ایران کانون یکی از کهن‌ترین تمدن‌های ایران باستان است و در مطالعات باستان‌شناختی دوران‌های آغازین تاریخی و شهرنشینی ایران اهمیتی ویژه دارد. منابع سومری نشان می‌دهد ایلام از هزارة سوم وارد صحنة تاریخی و سیاسی منطقه شد و پس از آن، شاهد حضور مداوم ایلام در رقابت‌ها و منازعات منطقه هستیم. سرانجام درپی حملات شدید آشوریان علیه ایلام، این فرمان‌روایی درازپای در سال 646پ.م به‌دست آشوربانیپال برچیده شد. در این پژوهش کوشیده‌ایم تا باکمک منابع میان­رودی ایلامی و همچنین پژوهش‌های جدید و ضمن تجزیه و تحلیل آن‌ها به این پرسش پاسخ دهیم که ایلام بعد از فروپاشی سیاسی تا روی کار آمدن هخامنشیان چه مسیری را پیموده است. بدین منظور در این پژوهش، به‌طور خلاصه ابتدا اوضاع ایلام بعد از حملات آشور و در ادامه چگونگی اوضاع آن در دورة بابل نو و مسائل مربوط به آن را بررسی می‌کنیم و در پایان، علایم نوزایی سیاسی ایلام را که در پیوند با منابع بومی این تمدن است، بازشناسی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Situation of Elam after Fall to Assyrians to Rise of Achaemenids (646-550 BC)

نویسندگان [English]

  • Zahra Kayyed 1
  • Mohammad Taghi Imanpour 2
چکیده [English]

Elam in south-west of Iran has been one of the oldest civilizations of Ancient. Its name has been mentioned in Sumerian sources from third millennium BC as nation that entered political competition in the region. Elam also continued to be one of the  important political player in the region as finally following constantly pressure from Assyrian, Elam was defeated  and its central government collapsed in 646 BC.
In this research it has been tried, based on Mesopotamian and Elamite sources and newfound documents from southwest Iran and using historical methods,  to examine the fate of Elam after its fall at hands of Assyrians from 646 to rise of Achaemenids in 550 BC.. For this purpose in this research we will first investigate  political development in the region during this period and finally will show that despite the fall of Elamite central government in 646 BC, but after short  pause, Elamite local governments continued to  rule over  Elam. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elam
  • Susa
  • Assyria
  • Babylon
  • Elamite revival