چگونگی سیاست و موضع‌گیری آمریکا در برابر برنامه‌ی اتمی دولت پهلوی دوم

نویسنده

چکیده

  فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دوره‌ی پهلوی، یکی از نمادهای مشخص اقتصادی و سیاسی و تحول نقش‌آفرینی دولت پهلوی دوم است که از اواسط دهه‌ی 30 ه. ش (50 م) آغاز شد و با فراز و فرودهای متعدد تا سقوط این حاکمیت ادامه یافت. هدف از این پژوهش بررسی تاریخی نقش و چگونگی موضع‌گیری دولت ایالات متحده‌ی آمریکا در قبال این فرایند است. در پایان، نگارنده نتیجه می‌گیرد با اینکه آمریکا از نخستین کشورهایی بود که صنایع اتمی را در ایران راه‌اندازی کرد، کم‌کم و به‌ویژه از اواسط دهه‌ی واپسین حاکمیت پهلوی، یک سیاست دوگانه همراه با احتیاط را نسبت به برنامه‌ی هسته‌ای ایران در پیش گرفت؛ اما این سیاست به معنای محدودیت و کارشکنی نبود.   واژگان کلیدی : پهلوی دوم، برنامه‌ی هسته‌ای، نقش آمریکا، چگونگی موضع‌گیری.