نویسنده

استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

  فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دوره‌ی پهلوی، یکی از نمادهای مشخص اقتصادی و سیاسی و تحول نقش‌آفرینی دولت پهلوی دوم است که از اواسط دهه‌ی 30 ه. ش (50 م) آغاز شد و با فراز و فرودهای متعدد تا سقوط این حاکمیت ادامه یافت. هدف از این پژوهش بررسی تاریخی نقش و چگونگی موضع‌گیری دولت ایالات متحده‌ی آمریکا در قبال این فرایند است. در پایان، نگارنده نتیجه می‌گیرد با اینکه آمریکا از نخستین کشورهایی بود که صنایع اتمی را در ایران راه‌اندازی کرد، کم‌کم و به‌ویژه از اواسط دهه‌ی واپسین حاکمیت پهلوی، یک سیاست دوگانه همراه با احتیاط را نسبت به برنامه‌ی هسته‌ای ایران در پیش گرفت؛ اما این سیاست به معنای محدودیت و کارشکنی نبود.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Policy of the United States in opposition with Iran's Nuclear Program in Pahlavi era

نویسنده [English]

  • MohammadJafar Chamankar

Assistant Professor of Urmia University

چکیده [English]

   T The nuclear activities of Iran in Pahlavi era was one of the socio-political manifestations of the era which shows a change in the role played by Pahlavi II. This started from mid1330s A.H (mid 1950s) and with some upheavals it continued untill the downfall of Pahlavi dynasty. The present study is a historical survey of the US position and the reasons for that position with regard to Iran's nuclear activities. Finally the researcher comes to the conclusion that although the US was one of the pioneering countries that helped Iran for initiating its nuclear program, However from the middle of the late decade of Pahlavi authority, started a double-sided precautionary policy considering Iran's nuclear program. Nevertheless this policy by no means meant any restriction or sabotage in implementation of nuclear program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Pahlavi II
  • Nuclear Program
  • The US Role
  • Two- sided Policy