نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد تاریخ گرایش ایران اسلامی

چکیده

سال 1284 قمری نقطه‌ی عطفی در تحولات سیاسی کردستان اردلان بود. مقارن این سال شاهنشاه مقتدر قاجار، ناصرالدین شاه، در پی اعمال سیاست تمرکزگرایی، پس از مرگ والی اردلان از تفویض دوباره‌ی قدرت به اعضای این خاندان خودداری کرد. وی  با انتصاب یکی از شاهزادگان قجری به نام فرهاد میرزا معتمدالدوله در این منطقه، به سلطه‌ی سیاسی چند‌صد ساله‌ی خاندان با‌نفوذ محلی اردلان خاتمه داد. این پژوهش با اتخاذ روش تاریخی و با بررسی چگونگی شکل‌گیری روابط پیرامون و مرکز، ضمن روشن کردن دلیل و چگونگی فروپاشی این حکومت محلی، در صدد است علل و عوامل این انقراض و پیامدهای ناشی از آن را مورد بحث قرار دهد و در پاسخ به این پرسش‌ها و ابهامات نشان دهد که سیاست قاجاری کردن ایران، تمرکزگرایی سیاسی  و تمایل شدید قدرت فزاینده‌ی نظام استبدادی به تجمیع و ادغام پیرامون در مرکز، اختلافات درونی خاندان اردلان، ضعف سیاسی آخرین والیان اردلان و نارضایتی عمومی، مقارن با رشد روز‌افزون  قدرت سلطانی ناصرالدین شاه و سیاست تغییر در شیوه‌ی حاکمیت محلی و نظام والی‌گری نقش مؤثری در انحلال حکومت اردلان‌ها داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A consideration on the Process of Extinction of Ardalan Governors in the Naserid Era (Centralization, Consolidation and Dissolution)

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Bahrami 1
  • Parastoo Mozaffari 2

1 Assistant professor, History Department, Razi University of Kermanshah

2 MA in History of Islamic Iran

چکیده [English]

    The year 1284 was a turning point in the political developments in Kurdistan in the Ardalans’ era. In that year, the powerful Qajar king- Nassereddin shah- who sought to impose centralized policies, refused to delegate power to the Ardalan governors after the death of their family members. He appointed one of the princes of Qajar named Farhad Mirza Motamedoddowleh in this region and ended the political domination of a few hundred years of local influential Ardalan dynasty. This research is trying to consider the reasons, qualities and factors of the extinction of this local dynasty and consequences resulted from this, based on historical method and considering the formation of relationships between this dynasty and the central government. And also, it is trying to answer the above questions and ambiguities to prove that Qajarization policy toward the country, political centralization and extreme desire to increasingly authoritarian for integrating and collecting the Ardalans kingdom in central government, internal family disputes among the Ardalans, political weaknesses of last governors of the Ardalans, and general discontent were some factors which have played significant roles in dissolution of the Ardalans government, especially when those factors were coinciding with the growing power of Nasereddin shah and his policies for changing the style of local government and ruling system   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdistan
  • Ardalan
  • Local government
  • Qajar
  • Collapse