برابرسنجی دلایل نقض بی‌طرفی ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد، روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 دولت‌ها در سیاست بین‌الملل، مطابق نیازهای داخلی، موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیک، ساختار و عملکرد نظام بین‌الملل، استراتژی‌هایی را برای تأمین منافع ملی برمی‌گزینند. ایران از بازیگرانی بود که در جنگ جهانی اول و دوم، استراتژی بی‌طرفی را در پیش گرفت؛ اما در هر دو مورد بی‌طرفی‌اش نادیده انگاشته شد. در این مقاله می‌کوشیم با بهره‌گیری مقایسه‌ای از مقوله‌ی بی‌طرفی در دو دانش حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل، دلایل نقض بی‌طرفی ایران را بررسی ‌کنیم.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare of the Reasons of the Contravention of Iran’s Neutrality in the First and Second World War

نویسندگان [English]

  • Farzane Bornah 1
  • Mohsen Khalili 2
1 M.A student, International Relations, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor of Political Science, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

    States in the international politics should accept the strategies for obtaining and achieving the national interests, in accordance with the domestic necessities, geographic position, geopolitics, structure & function of the international system. Iran accepted the strategy of neutrality in the world war; first and second. But in both of them, neutrality was broken by the great powers. The authors comparatively try to use the definition of the neutrality (in international law and international relations) of for the historical and documentary survey of the breaking the Iran’s neutrality.
    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Neutrality Strategy
  • World War the First
  • World War the Second
  • International law
  • International relations