نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران

چکیده

  در اواسط قرن هشتم هجری قمری ایالت فارس به دلایلی چون حملات مغول در پیرامون و ثبات و امنیت در درون، تجارت و رونق شیراز نسبت به شهرهای همسایه، امواج مهاجرت از اقوام و اقشار مختلف را به سوی خود جلب می‌کرد؛ بنابراین فارس از نظر تنوع قومی ترکیب پیچیده‌ای بود از بومیان زردشتی تا نومسلمانان صوفی مآب، از شهرنشینان صنعتگر تا روستاییان پرجمعیت دشت‌های اطراف فارس و عشایری که در مسیرهای گرمسیر و سردسیر به ییلاق و قشلاق مشغول بودند و اقوام گوناگون مهاجر از نواحی دور و نزدیک، از ترک و ترکمان و مغول کوچرو تا یکجانشینان بومی و مهاجر تاجیک (فارس). تنوع قومی گوناگونی افکار و آرمآن‌ها را پدید می‌آورد؛ پس برای شناخت رفتارهای سیاسی و سیاست عملی حکومت آل ­ اینجو باید زمینه‌های آن را در ساختار جامعه‌شناختی سیاسی ایالت فارس مطالعه کرد.   سؤال پژوهش حاضر این است که الگوی جامعه‌شناسی سیاسی فارس چه تأثیری بر سیاست عملی و رفتار سیاسی حکومت آل اینجوگذاشته بود؟ فرضیه‌ی پژوهش این است که احوال جامعه‌شناختی متغیر و نوسان در قدرت‌های پشت پرده انعطاف و تغییر بسیاری را در رفتار سیاسی و سیاست عملی آل اینجو به وجود می‌آورد.   نتیجه‌ی تحقیق در تأیید فرضیه این است که تغییر در معادلات قدرت و برآمدن و برافتادن قدرت‌های پشت پرده، موجب انعطاف‌پذیری و سیالیّت قابل توجهی در رفتار سیاسی آل اینجو شد. آل اینجو برای حفظ حکومت، از قدرتی به قدرت دیگر منتقل می‌شدند.   واژگان کلیدی : آل اینجو، سیاست عملی، جامعه‌شناسی سیاسی، ایالت فارس، قرن هشتم

عنوان مقاله [English]

The Influence of Politico-Sociologic Model of Fars State on The practical Policy of Inju Rulers

نویسنده [English]

  • Ali Bahranipour

Assistant Professor, Department of History, Shahid Chamran University

چکیده [English]

In the 14th century Fars state was a suitable destination for immigrants from everywhere and various classes and nations because of some reasons like the Mongol invasion toward its surrounding in comparison to its security and stability, flourishing in the commerce and civil life in Shiraz. So ethnologically, Fars state had a complex combination of native Zoroastrians, new converted Muslims with a Sufi tendency, merchants and craftsmen and other bourgeois, enormous peasants and farmers from the plane surrounding Fars, wandering nomadic peoples between summer of up-countries and the southern winter quarters, and racially consisted of various immigrants from far and neighbouring of Fars, like Turk, Turkmen and Mongol wandering nomads and local and occupier Persians.  Racial diversity resulted in ideological variety there. So studying the socio-political model of Fars state is necessary for understanding the practical policy of Inju rulers? Hypothesis indicates that changing circumstances and fluctuates in supporting powers made flexibility and change in the practical policies and political behaviour of Inju rulers.  Confirming the hypothesis, the result indicates that changes in power equations and the rise and fall of the supporting powers made of noticeable flexibility and fluidity in Inju’s political behaviour. Indeed Injuids were resorting from one political basis and from one support power to the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inju Local Governors
  • Practical Policy
  • Political Sociology
  • Fars State
  • 14th Century