وقف قنات (مطالعه موردی:قنات‌های موقوفه سید رکن‌الدین در یزد)

نویسنده

چکیده

قنات یکی از سازه‌های آبی تاریخی است که متناسب با اقلیم مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران و به علت کمبود آب‌های سطحی از دوران باستان تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است.قنات فقط یک تکنولوژی نیست؛ بلکه بستر زاینده فرهنگ است که در طول تاریخ در ایران و به ویژه در فلات مرکزی نقش مهمی داشته است.وقف نیز به عنوان کاری نیک سابقه طولانی در تاریخ ایران دارد در میان پیروان همه ادیان و مذاهب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.نهاد وقف یکی از برجسته‌ترین مصادیق احسان و تعاون است که منشأ خدمات علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه شده است.این پژوهش ارتباط دو سویه قنات و جامعه را بررسی کرده و از این رهگذر، با تکیه بر قنات‌های موقوفه سیدرکن‌الدین، نقش نهاد وقف را در استمرار حیات و تداوم بهره‌برداری از قنات تجزیه و تحلیل کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qanat Endowment Case Study: Endowed Qanats of Seyed Rokn Al-Din in Yazd

چکیده [English]

Qanat is a hydraulic structure that has been used in arid and semi arid zones of Iran due to surface water scarcity since ancient times. Qanat is not only a technology but it is also a culture originator which has played an important role in Iran especially in its central plateau in the course of history. Endowment is an act of charity that dates back to long ago in Iran and is a precious act among the followers of all religions. Endowment institution is one of the most obvious manifests of benignity and cooperation which is the origin of scientific, cultural, economical and social services.
This research investigates the interaction between society and Qanat; in this paper, also the role of endowment institution in survival and constant exploitation of Qanat is analyzed based on the endowed Qanats of Seyed Rokn Al-Din.    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • endowment deed
  • Qanat
  • Seyed Rokn Al-Din
  • Yazd