نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

مدت‌هاست که نام «خلیج فارس» توجه عده‌ای از محققان و مورخان را به خود جلب کرده و مطالعات ایشان، پیشینه این نام را نشان داده و اصالت آن را ثابت کرده است. با این همه، نام‌های کهن و کنونی دریای عمان نیز ایرانی است و این نکته تأیید می‌کند که نه‌تنها خلیج فارس، بلکه تمامی پهنه دریاهای جنوب ایران از دوران باستان، همواره تحت‌اختیار و زیرنفوذ ایران و ایرانی بوده است. پژوهش درباره نام «دریای اریتره» نشان می‌دهد که برخلاف آنچه در ظاهر به‌نظر می‌آید، این واژه نه‌تنها یونانی نیست، که ریشه ایرانی دارد و یونانیان در زمان اسکندر و پس از وی، به‌عمد، نام ایرانی دریاهای جنوب ایران را تحریف کرده‌اند. افزون بر این، در روزگار اشکانیان و ساسانیان نیز نام دریای عمان به‌کار می‌رفته است و واژه «عمان» نیز ریشه ایرانی دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian Letters of the Southern Seas of Iran

نویسنده [English]

  • Rouzbeh Zarrinkoob

Assistant Professor, Department of History, University of Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian gulf
  • Oman sea
  • Eritrean Sea
  • Aruthras
  • The southern seas of Iran