نویسندگان

1 استادیارگروه تاریخ دانشگاه لرستان

2 کارشناس ارشد تاریخ وتمدن اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

همزمان با غلبه اعراب مسلمان بر ایران، منطقه گیلان و دیلمان فتح نشد و ساکنان آن تا سه قرن بعد، دربرابر حملات مسلمانان مقاومت کردند؛ اما با تلاش‌های سادات علوی و دیگر مبلغان مذهبی، به‌تدریج تعالیم اسلام در این منطقه نفوذ پیدا کرد و در اوایل قرن چهارم هجری، تشیع مذهب غالب آن نواحی شد. علاوه‌بر تشیع، مذاهب اهل‌سنت نیز در این منطقه جای پای محکمی برای خود پیدا کردند.این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی- تحلیلی و ازطریق به پرسش کشیدن داده‌های موجود، تا حد امکان، روند گسترش اسلام، به‌ویژه مذاهب اهل‌سنت، در سرزمین گیلان و دیلمان را روشن کند. این مطالعه نشان می‌دهد که اگرچه دیلمی‌ها به‌لحاظ نظامی درمقابل سپاهیان اسلام مقاومت کردند، اما به‌تدریج، از طرق مختلف، همچون تبلیغات مذهبی بازرگانان، غازیان، مراودات سیاسی و مهم‌تر از همه، فعالیت مبلغان مسلمان در آن ناحیه، تحت‌تأثیر فرهنگ اسلامی قرار گرفتند و مسلمان شدند. در این روند، بخش شرقی منطقه، یعنی دیلمان و گیلان بیه پیش، به مذهب تشیع و گیلان بیه پس به مذاهب اهل‌سنت گرایش پیدا کردند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The spread of Islam in Gilan and Deilman with emphasis on Sunni religions

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rahmati 1
  • Zolekha GhafariRoodsari 2

1 Assistant Professor, Department of History, Lorestan University

2 M.A of Islamic History and Civilization, University of Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spread of Islam
  • Gilan
  • Dillman
  • Alawites
  • Shiism
  • Shafei
  • hanbali