شکل‌گیری و عملکرد انجمن بلدیّه تهران

نویسندگان

1 استادیار تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

با شکل­گیری انقلاب مشروطیت در ایران و تشکیل مجلس شورای ملی، ضرورت سامان­دهی امور شهری، در کنار مطالبات روزافزون مردم، باعث شد نمایندگان مجلس شورای ملی در جلسات مختلفی درباره نظام‌نامه انجمن بلدیّه به بحث و گفتگو بپردازند و سرانجام پس از تصویب و توشیح، در تاریخ 20 ربیع‌الثانی 1325 آن را به‌صورت قانون درآورند. پس از آن بود که براساس انتخابات اواخر جمادی‌الثانی 1325، نمایندگان مردم تهران در اولین دوره انجمن بلدیّه انتخاب شدند. انجمن بلدیّه در دوره خدمتش فعالیت­های متعددی همچون حفظ بهداشت و نظافت شهری، تسطیح خیابان­ها، ترتیب روشنایی شهر، انتظام امور نواقل و... را برای رفاه و آسایش شهروندان تهرانی انجام داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation and function of Tehran Municipality Association

نویسندگان [English]

  • Hojjat Fallah Totkar 1
  • Mohammad Bitarafan 2
1 Assistant Professor of History at Imam Khomeini International University
2 Master student in history of Imam Khomeini International University