نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان

2 عضو هیات علمی تاریخ ایران باستان دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ورود پارسی‌ها به انشان و حملات مکرر اقوام میانرودان، به‌ویژه آشور، علیه اقوام و دولت‌های منطقه، منجر به برقراری روابط دوستانه­ای میان پارسی‌ها و عیلامی‌ها در هزاره اول ق. م. و درنتیجه، نفوذ بسیاری از ویژگی­های سیاسی، فرهنگی، نظامی و اداری تمدن عیلام درمیان پارسی‌ها شد.در این مقاله تلاش شده است تا با کمک منابع میانرودانی، عیلامی، الواح تخت‌جمشید و پژوهش­های تاریخی، ضمن بررسی روابط میان پارسی‌ها و عیلامی‌ها تا پایان پادشاهی داریوش اول (522- 482 ق. م.)، به تأثیرات فرهنگ عیلام بر تمدن هخامنشی در این دوره، به‌ویژه در دوره کوروش دوم و داریوش اول، و زمینه‌های آن پرداخته شود. به این منظور، ابتدا در مقدمه، به‌طور خلاصه به روابط میان پارسی‌ها و عیلامی‌ها پیش از تشکیل حکومت هخامنشی اشاره می‌کنیم و سپس، به بررسی این روابط وتأثیرات فرهنگی عیلامی‌ها بر تمدن هخامنشی از ابتدای حکومت کوروش دوم تا پایان دوران پادشاهی داریوش اول، خواهیم پرداخت

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Persians and Elamites: A Study of the Place of Elamite Culture and Civilization in the Achaemenid Empire

نویسندگان [English]

  • Kiomers Alizadeh 1
  • Mohammadtaghi Imanpour 2

1 M.A of History of Ancient Iran

2 Faculty member History of Ancient Iran, Ferdowsi University of Mashhad