نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه تاریخ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد ، ایران.

3 دانشیار، گروه تاریخ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

پس از شهادت امام علی(ع) و با توجه به گستردگی خاندان اهل‌بیت(ع)، اختلافات فرزندان ائمه(ع) برای کسب مقام امامت که بی‌شک جایگاه بالای معنوی و مادی را به همراه داشت، بیشتر شد. بعضی از فرزندان ائمه(ع) که به مقام امامت نرسیدند، این مقام را حق خود دانسته و امامت برادر خویش را نمی‌پذیرفتند و حتی با برادر خویش به مخالفت برخواسته و برای غصب مقام امامتش تلاش می‌کردند. از جمله این افراد، عبدالله افطح بود که پس از وفات پدرش، امام صادق(ع)، امامت را حق خود دانست و ادعای امامت نمود. هدف این پژوهش آن است که به شیوه توصیفی– تحلیلی بررسی نماید عبدالله به چه دلایلی برای تصاحب جایگاه برادر خویش اقدام نمود و با اینکه شواهدی دال بر امامت وی وجود دارد، بر مبنای چه دلایلی امامت وی مردود اعلام می‌گردد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد عوامل فراوانی از جمله اعتقاد راویان حدیث، حمایت شیعیان و به خصوص سکوت امام کاظم(ع)، عبدالله را در ادعای خویش مصمم‌تر گردانید و دلایل مختلفی از جمله ناتوانی علمی، نداشتن فرزند پسر و عدم معرفی جانشین، به مرور زمان باعث گردید تا شیعیان از اعتقاد به امامتش بازگردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and explanation of the claim of Imamate of Abdullah Afteh and the reasons for rejecting his Imamate

نویسندگان [English]

  • Sajjad kalantari 1
  • Feizollah Boushasb Gousheh 2
  • Naser Jadidi 3

1 Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

3 Associate Professor, Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

After the martyrdom of Imam Ali (AS) and due to the expansion of the Ahl al-Bayt (AS) family, the differences between the children of the Imams (AS) to obtain the position of Imamate, which undoubtedly had a high spiritual and material status, increased. Some of the sons of the Imams (AS) who did not reach the position of Imamate, considered this position as their right and did not accept the Imamate of their brother, and even opposed his brother and tried to usurp the position of Imamate. Among these people was Abdullah Afteh, who after the death of his father, Imam Sadegh (AS), considered Imamate as his right and claimed Imamate. The purpose of this study is to investigate in a descriptive-analytical manner the reasons why Abdullah took the position of his brother and although there is evidence of his Imamate, on the basis of which his Imamate is rejected. The results show that many factors, including the belief of the narrators of the hadith, the support of the Shiites and especially the silence of Imam Kadhim (AS), make Abdullah more determined in his claim and various reasons such as scientific disability, not having a son and not introducing a successor. The passage of time caused the Shiites to turn away from believing in his Imamate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abdullah Afteh
  • Imam Sadegh (AS)
  • Imam Kazem (AS)
  • claim to Imamate