نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ ایران قبل از اسلام در دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مورخان اسکندر گزارش‌ کرده‌اند که فاتح مقدونی به هنگام گشودن سرزمین‌های ایرانی، به خاطرۀ بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشیان کورش بزرگ، ادای احترام می‌کرده است. اینکه نابود کنندۀ فرمانروایی هخامنشیان، هواخواه بنیان‌گذار آن شاهنشاهی باشد بسیار جالب توجه است. هرچند پیشتر ثابت شده است که فاتح مقدونی همزمان با نبرد‌هایش، می‌کوشیده است تا شایستگی خود را برای جانشینی شاهان هخامنشی نشان دهد. اما اینکه استرابون گزارش دهد، اسکندر چنان سر سپردۀ کورش بزرگ بود که به او صفت فیلوکوروس (دوست‌دار کورش) دادند، موضوعی دیگر است. مسئله این است که بررسی کارنامۀ اسکندر مقدونی در برخورد با خاطرۀ بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشیان تا چه اندازه اجازۀ چنین برداشتی را که مورخانش ادعا کرده‌اند به ما می‌دهد؟ آیا به راستی اسکندر دوست‌دار کورش بزرگ بود؟ مقالۀ پیش‌ رو با تمرکز بر گزارش‌هایی که به گونه‌ای جهان‌گشای مقدونی را در پیوند با خاطرۀ کورش بزرگ قرار داده‌اند، و با توجه به پژوهش‌های نوین تاریخی، بیان‌گر این است که فاتح مقدونی با توجه به تربیت یونانی‌اش، و آگاهی گسترده‌ای که از ساختارهای قدرت و مشروعیت شاهان هخامنشی داشته است و نسبت به موقعیت سیاسی خود، پیش و پس از مرگ داریوش سوم، برخوردی کاملا دوگانه و در واقع سیاسی با خاطرۀ بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشیان، کورش بزرگ داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Alexander the Great and the historical memory of Cyrus the Great

نویسنده [English]

  • Adel Allahyari

PhD student in the history of pre-Islamic Iran. University of Tehran, Iran

چکیده [English]

According to Alexander’s historians, the Macedonian conqueror has respected the memory of Cyrus the Great, founder of the Achaemenid Empire, as he conquered the Persian territories. It seems very interesting that the destroyer of the Achaemenid dynasty be a lover of its founder. However, it has already been proven that Alexander, parallel to his battles, has ever attempted to show his eligibility to succeed the great Achaemenid kings. Yet, it is another matter when Strabo reports that Alexander’s surrender to Cyrus the Great was so obvious that he was attributed as Philocorus ( a lover of Cyrus). The problem is, to what extent does the study of the career of Alexander the Great in dealing with the memory of the founder of the Achaemenid Empire allow us to make such an impression as claimed by his historians? Was Alexander really a lover of Cyrus the Great? Focusing on the reports to which they have somehow linked the Macedonian conqueror to the memory of the founder of the Achaemenid Empire and based on modern historical research, the present article indicates that the Macedonian conqueror, due to his Greek upbringing and extensive knowledge of the power structures and legitimacy of the Achaemenid kings as well as his political position, before and after the death of Darius III, has shown a quite dual and actually political treatment towards the memory of the founder of the Achaemenid Empire Cyrus the Great.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achaemenids
  • Cyrus the Great
  • Alexander the Macedonian
  • The memory of the founder