بررسی چالش ها و روش های متغیر تصویب بودجه در ایران( از مشروطه تا پایان حکومت قاجاریه)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، انتظار می رفت که با تهیه و تنظیم و تصویب بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کشور، تحول مثبتی در ساختار مالی ایران نسبت به قبل از مشروطه ایجاد شود. روش تصویب بودجه در قانون اساسی مشخص شده بود اما با چالش ها و موانع زیادی مواجه شد. بنابراین سوال تحقیق این است که روش ها و چالش های تصویب بودجه چه بود و این روشها تا چه اندازه با اصول بودجه مدرن و قانون اساسی مطابقت داشت؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که مجلس نتوانست حتی یک بودجه اصولی و قانونی در طول بیست و چهار سال از مشروطه تا انقراض قاجار مطابق با قانون اساسی و اصول بودجه مدرن به تصویب برساند و از مهمترین عوامل عدم تصویب بودجه می توان به مواردی چون عدم جدیت دولت در ارائه بودجه، بی ثباتی دولتها، دخالت عوامل خارجی و تعطیلی مجلس اشاره کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Challenges and Variable Methods of Budget Approval in Iran (from the Constitution to the End of the Qajar Government)

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahbarian 1
  • Maghsud Ali Sadeghi 2
1 گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
2 Associate Professor Department of History, Tarbiat modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the Constitutional Revolution and the formation of the National Assembly, it was expected that with the preparation, preparation and approval of the budget as the most important financial document of the country, a positive change in the financial structure of Iran compared to before the Constitution. The method of approving the budget was specified in the constitution, but it faced many challenges and obstacles. So the research question is what were the methods and challenges of budget approval and to what extent did these methods comply with modern budget principles and the constitution? The findings of the study indicate that the parliament could not approve even a principled and legal budget during the twenty-four years from the constitution to the extinction of Qajar in accordance with the constitution and modern budget principles. He noted the government's lack of seriousness in providing budgets, the instability of governments, the interference of external factors and the closure of parliament. However, the government and parliament offered other ways to approve the budget, given the challenges they faced. The first parliament was in the process of transitioning from traditional to new budgeting, which practically followed the same method of traditional budgeting incompletely. In the second parliament, the government prepared a comprehensive and incomplete budget that was not approved by the parliament, and in the third parliament, the government could not provide a budget to the parliament

کلیدواژه‌ها [English]

  • Approval of the budget
  • National Assembly
  • Qajar
  • Constitutional