نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

جنبش عباسیان یکی از نقاط عطف تاریخ اسلام در قرن دوم ه. ق می باشد. جنبش‌های اجتماعی بحثی اساسی در نظریه‌های انقلاب هستند که به‌واسطه همین اهمیت نظریه‌های مختلف کوشیده‌اند آنها را توضیح دهند. یکی از مهمترین این نظریه‌ها نظریه محرومیت نسبی می‌باشد. ورود اسلام به ایران و شعارهای برابری‌خواهانه سطح انتظارات ارزشی مردم را بالا برد، این در‌حالی بود که پس از مدتی مخصوصاً در دوره بنی‌امیه سطح توانایی ارزشی مردم تغییر چندانی پیدا نکرد. بنابراین می‌توان محرومیت نسبی یعنی فاصله گرفتن انتظارات ارزشی و توانایی‌های ارزشی را زمینه‌ای مهم در ایجاد سرخوردگی و نارضایتی مردم و یکی از دلایل اصلی پیوستن طبقات مختلف، مخصوصاً طبقات میانی و فرودست به جنبش عباسیان دانست. مقاله حاضر می‌کوشد با تمرکز بر جنبش عباسیان و با بهره‌گیری از روش تحلیل‌تاریخی و جامعه‌شناختی و بررسی محتوای آثار تاریخی، در پرتونظریه محرومیت نسبی، به بررسی زمینه‌ها و علل پیوستن طبقات مختلف به این جنبش بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the role of relative deprivation in joining the social classes to the Abbasid movement

نویسندگان [English]

  • Mohammad Azagh 1
  • Fereydoon Allahyari 2
  • AliAkbar Kajbaf 2

1 PhD student in the history of post-Islamic Iran, University of Isfahan

2 Professor, Department of History, University of Isfahan

چکیده [English]

The Abbasid movement was one of the turning points in the history of Islam in the second century AH. Social movements are a fundamental argument in revolution theories this Because of this importance, different theories have tried to explain them. One of the most important of these theories is the theory of relative deprivation. The entry of Islam into Iran and the Slogan of equality raised the level of people's value expectations, However, after a while, especially during the Umayyad period, the level of people's Valuable abilitydid not change much. Therefore, relative deprivation, ie distance Valuable expectations and Valuable abilitydid, can be considered an important factor in creating frustration and dissatisfaction of the people and one of the main reasons for the joining of different classes, especially the middle and lower classes to the Abbasid movement The present article tries to focus on the Abbasid movement and using the method of historical and sociological analysis and review the content of historical , In the light of the theory of relative deprivation, Examine the contexts and reasons for the joining of different classes in this movement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • relative deprivation
  • Umayyad
  • Floors
  • movement
  • Bani Abbas