مناسبات ایران وچین در دوره ساسانی و تاثیر آن بر فرهنگ چین با استناد به منابع چینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ و ایران‌شناسی دانشگاه اصفهان

10.22051/hii.2020.24421.1912

چکیده

به‌طور کلی مناسبات چین و ایران در دورۀ ساسانی را می­توان به دو دوره تقسیم کرد: از ابتدا تا حکومت یزدگرد سوم و از حکومت یزدگرد و پناهندگی بازماندگانش به دربار تانگ در چین. روابط چین و ایران پیش از حکومت یزدگرد سوم ساسانی به لحاظ تأثیر آن بر فرهنگ چین از اهمیت بسیار برخوردار است، اما تاکنون پژوهش مستقلی در این زمینه در ایران صورت نگرفته و تنها در چند مقاله به سیر کلی مناسبات ایران و چین در دورۀ ساسانی پرداخته شده است. این امر به دلیل دسترسی اندک محققان ایرانی به متون تاریخی و داده‌های باستان‌شناختی در چین است. از ­این ­رو، در مقالۀ حاضر تلاش شده است تا با روش گردآوری اطلاعات از میان داده‌های باستان‌شناختی و به‌ صورت کتابخانه‌ای از معتبرترین متون چینی مربوط به ساسانیان، به بررسی مناسبات این دو تمدن در دورۀ ساسانی و تأثیر ساسانیان بر فرهنگ چین پرداخته شود. مدعای اصلی نویسنده آن است که به دنبال روابط سیاسی- فرهنگی دربار ساسانیان با دربار سلسله‌های چینی، به میزان بسیار زیادی بن‌مایه‌های فرهنگ ایران ساسانی، به‌ویژه در زمینۀ پوشش، کالاهای لوکس و دیگر عرصه‌های هنری وارد فرهنگ چین شده و بر آن تأثیر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian and Chinese Relations in the Sassanid period and Its impact on Chinese Culture based on the Chinese sources

نویسنده [English]

  • Hamidreza Pashazanous
Assistant professor. Department of History. University of Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In general, Iranian and Chinese Relations in the Sassanid period can be divided into two periods: from the beginning to the reign of Yazdgerd III and from the Yazdgerd rule and the refuge of his descendants to the Tang court in China. Although Iranian and Chinese Relations prior to the reign of Yazdgerd III were important in terms of their impact on Chinese culture, no independent research has been conducted in Iran so far, and only a few articles have examined the overall course of Sino-Iranian relations during the period. This is due to the limited access of Iranian scholars to historical texts and archaeological data in China. Therefore, this article aims to study the relationship between these two civilizations in Sassanid era and the influence of Sassanians on Chinese culture by gathering information from archaeological data and Chinese texts. The main claim of the author is that the political-cultural relations of the Sassanid court with the Chinese dynasties have greatly transferred the Iranian cultural elements and norms into Chinese culture and made impact on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • China
  • Sasanians
  • Relations
  • culture