شیوه نامه نشریه

نحوه پذیرش مقاله

-         هر مقاله ای که از ارزش علمی برخوردار باشد، برای بررسی و احتمالاً چاپ در مجله پذیرفته خواهد شد.

-         هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد است.

-         تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و هیئت تحریریه است.

-         مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده مسئول است.

-         ارسال تعهدنامه کتبی همراه مقاله مبنی بر اینکه مقاله مزبور تا اعلام نتیجه (حداکثر شش ماه از زمان تحویل به مجله) به نشریه دیگر فرستاده نخواهد شد.

ضوابط مربوط به مقالات

از نویسندگان محترم تقاضا می شود ضوابط زیر را در تنظیم مقالات رعایت کنند:

 1. مقاله از طریق سامانه الکترونیک مجله (hii.alzahra.ac.ir) ارسال شود.
 2. مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد:

 -         چکیده فارسی و انگلیسی (چکیده بیش از 200 کلمه نباشد.)

-         واژگان و مفاهیم اصلی و کلیدی تحقیق (حداکثر 5 واژه)

-         مقدمه، شامل: طرح مسئله پژوهش و پیشینه آن، شیوه تحقیق و بیان هدف

-         بحث و بررسی فرضیه (فرضیات) تحقیق و ارائه تحلیل های مناسب با موضوع

-         نتیجه گیری

-         فهرست منابع و مآخذ

 1. فهرست منابع و مآخذ به تفکیک زبان منابع (در دو بخش فارسی/ عربی و لاتین) در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود.

نام خانوادگی نویسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح (مترجم...)، محل انتشار، ناشر.

 1. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام نویسنده، تاریخ انتشار، نشانی مطلب در داخل پرانتز مانند (حسینی، 1385: 133/1) قید شود.
 2. مقاله حداکثر در 7000 واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محیط  wordباشد.
 3. معادل لاتین اصطلاحات و مفاهیم خاص در پاورقی نوشته شود.
 4. مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، شماره تلفن نویسنده و دانشگاه یا مؤسسه مربوط و نشانی پست الکترونیکی) در فایل جداگانه (نه در فایل مقاله) ارسال شود.
 5. براساس مصوبه هیئت تحریریه، نویسندگان موظفند فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع را تکمیل و همزمان با  مقاله، بارگذاری نمایند. پس از تکمیل فرم آن را به عنوان "نامه به سردبیر(تعهد نامه)"  در بخش اضافه کردن فایل ها بارگذاری نمایید.در غیر این صورت مقاله به داوری ارسال نخواهد شد.

  برای دریافت فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع نویسنده روی این متن کلیک نمایید.

 6. چاپ مقالات به زبان های خارجی (انگلیسی، عربی، فرانسه و...) منوط به شرایط زیر است:

الف. نویسنده غیر فارسی زبان باشد.

ب. در مورد نویسندگان فارسی زبان، ضرورت ویژه ای چاپ مقاله به زبانی غیر از زبان فارسی را توجیه کند. (تشخیص این امر به عهده هیئت تحریریه است.)

 

مقالات پس از تصویب باید شامل موارد زیر باشند.

 

1-    به منظور تلاش برای ثبت در نامه فهرست های خارجی، مقالات مصوب باید دارای خلاصه مفصل به زبان انگلیسی بین 1200 تا 1500 کلمه باشند. خلاصه مفصل جایگزین چکیده کوتاه نخواهد شد. بلکه در کنار آن خواهد بود. خلاصه مفصل تمام شاخص های مقاله را باید داشته باشد. مانند عنوان، مساله، روش، پرسش ها، فرضیه، متن و نتیجه

 

2-    لازم است نویسندگان محترم به مقالات زبان های خارجی منتشر شده در نمایه بین المللی مانند  ISI و Scopus  و... باشند، بنابر ضرورت های پژوهشی ارجاع دهند. مقالاتی که ارجاع به مقالات نمایه شده بین المللی نداشته باشند در اولویت چاپ قرار نخواهند داشت.

 

3-    لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله که در مجلات داخلی به ویژه مقالات دانشگاه الزهراء(س) چاپ شده است، ارجاع داده شود. 

 

4-    نقد و بررسی مقالات و کتاب های چاپ شده به زبان های مختلف در پیشینه ضرورت دارد.

 

 محرمانه بودن اطلاعات

اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران ، ویراستار و ناشر امانتدار می بایست کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.

داوری مخفی(دو طرفه)

نشریه از فرایند داوری مخفی دو طرفی برای ارزیابی همه مقالات استفاده می‌کند.

 

سرقت ادبی

  برای تشخیص شباهت بین مقالات ارسال شده و سایر مقالات چاپ شده، از نرم‌افزار سرقت ادبی (نرم‌افزار مشابهت یاب سمیم نور) استفاده می‌شود.

 

 شایان ذکر است پس از طرح مقاله در جلسه هیئت تحریریه و موافقت اعضا برای ارسال کار به داوری، درگاه اینترنتی سامانه با ارسال ایمیل پرداخت هزینه داوری به نویسنده مسئول، فعال می شود. 

همچنین در صورت پرداخت هزینه به صورت بانکی، لطفا تصویر فیش واریزی را به ایمیل مجله به آدرس historyislamiran@alzahra.ac.ir ارسال نمایید.