دوره و شماره: دوره 23، شماره 18، تابستان 1392 (108) 
5. آیین‌های طهارت در دین زرتشتی

صفحه 69-87

محمد مشهدی نوش‌آبادی؛ عباس رجبی گوندره


6. نقش و جایگاه ساتراپی‌ها در شاهنشاهی هخامنشی

صفحه 89-110

محمد‌کریم یوسف‌جمالی؛ محمد‌تقی ایمانپور؛ علی‌اکبر شهابادی