دوره و شماره: دوره 22، شماره 14، تابستان 1391 (101) 
4. مجلس اول شورای ملی و تلاش برای تبیین حقوق اساسی

صفحه 95-128

محمد سلماسی زاده؛ محمد امین‌نژاد نجفیان


5. آیین‌ محاکمه و مجازات در دوره تیموریان

صفحه 129-156

معصومه سمائی دستجردی؛ وحید عابدین‌پور جوشقانی