نمایه نویسندگان

ا

ب

 • باستانی راد، حسن شهر واحه‌های سغد [دوره 20، شماره 5، 1389]
 • بحرانی‌پور، علی خاستگاه‌های اقتدار و مقبولیت اجتماعی سلسله آل اینجو(725- 754 هـ ق.) [دوره 20، شماره 8، 1389]
 • بهشتی سرشت، محسن مواضع خواجه نصیرالدین طوسی در قبال یورش هلاکوخان به ایران [دوره 20، شماره 7، 1389]
 • بیات، مسعود روابط تیموریان با خانات دشت قبچاق شرقی [دوره 20، شماره 5، 1389]

ت

 • تاج‌بخش، قدریه برکه خان و بیبرس: تأثیر عوامل دینی- اقتصادی بر تعمیق روابط تجاری آلتین اردو و ممالیک [دوره 20، شماره 5، 1389]

ج

 • جرفی، مصطفی واکاوی شاخص‌های تاثیرگذار بر سیاست‌های مرزی اردشیر بابکان در قبال امپراتوری روم [دوره 20، شماره 7، 1389]

چ

 • چمنکار، محمد جعفر جابه جایی کانون‌های تجاری خلیج‌فارس و دریای عمان در سده‌های هفت و هشت هجری [دوره 20، شماره 6، 1389]

ح

 • حسین طلائی، پرویز واکاوی شاخص‌های تاثیرگذار بر سیاست‌های مرزی اردشیر بابکان در قبال امپراتوری روم [دوره 20، شماره 7، 1389]

خ

د

 • دهنوی، حسن عوامل موثر در مناسبات ایلخانان با جَغتاییان [دوره 20، شماره 6، 1389]
 • دین‌پرست، ولی مهاجرت هنرمندان ایرانی به عثمانی: اواخر دوره تیموریان و اوایل دوره صفویه (932-811ه/1528-1409م) [دوره 20، شماره 6، 1389]

ر

 • رنجبر، محمدعلی رابطه‌ی نهاد سیاسی و مذهبی در حکومت زندیه؛ دوره تعامل محدود [دوره 20، شماره 5، 1389]

ز

 • زارعی، سیده زهرا خاستگاه‌های اقتدار و مقبولیت اجتماعی سلسله آل اینجو(725- 754 هـ ق.) [دوره 20، شماره 8، 1389]
 • زاهدی، فرح وجه اشتقاق و کاربرد معنای واژه زندیق در متون گوناگون [دوره 20، شماره 8، 1389]

س

ش

 • شعبانی، رضا مهاجرت هنرمندان ایرانی به عثمانی: اواخر دوره تیموریان و اوایل دوره صفویه (932-811ه/1528-1409م) [دوره 20، شماره 6، 1389]
 • شیخ نوری، محمدامیر ماهیت دولت پهلوی (دوم) از دیدگاه حزب توده ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (1357-1332) [دوره 20، شماره 6، 1389]

ع

 • عابدین‌پور، وحید علل تحول خوشنویسی و پیوند آن با هویت ایرانی در دوره تیموری [دوره 20، شماره 8، 1389]
 • عابدین پور، وحید سیاست قضایی سلاطین تیموری [دوره 20، شماره 6، 1389]
 • عباسی، جواد عوامل موثر در مناسبات ایلخانان با جَغتاییان [دوره 20، شماره 6، 1389]

ف

 • فرهانی منفرد، مهدی اندیشه موعودگرایی در دوره صفویه [دوره 20، شماره 8، 1389]
 • فرهمند، یونس برکه خان و بیبرس: تأثیر عوامل دینی- اقتصادی بر تعمیق روابط تجاری آلتین اردو و ممالیک [دوره 20، شماره 5، 1389]
 • فصیحی، سیمین از خلوت خانه تا عرصه اجتماع رویارویی زنان با «دوگانگی طبیعت و فرهنگ» از انقلاب مشروطیت تا پایان دوره قاجار [دوره 20، شماره 8، 1389]
 • فصیحی، سیمین نقش دوگانه حزب دموکرات ایران در مشارکت سیاسی زنان [دوره 20، شماره 6، 1389]

ق

 • قدرت دیزجی، مهرداد کهن‌ترین میهن‌ پارسیان در ایران: بررسی دیدگاه‌ها [دوره 20، شماره 5، 1389]
 • قدسی‌زاد، پروین ماهیت دولت پهلوی (دوم) از دیدگاه حزب توده ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (1357-1332) [دوره 20، شماره 6، 1389]

ک

گ

 • گیلانی، نجم‌الدین نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی [دوره 20، شماره 8، 1389، صفحه 1-28]

م

 • متولی، عبدالله اهمیت و جایگاه تبلیغات در منازعات عصر صفویه [دوره 20، شماره 8، 1389]
 • مدرسی، فاطمه کهن‌ترین میهن‌ پارسیان در ایران: بررسی دیدگاه‌ها [دوره 20، شماره 5، 1389]
 • مصر، بحری برکه خان و بیبرس: تأثیر عوامل دینی- اقتصادی بر تعمیق روابط تجاری آلتین اردو و ممالیک [دوره 20، شماره 5، 1389]
 • منتظری، سیدسعیدرضا وجه اشتقاق و کاربرد معنای واژه زندیق در متون گوناگون [دوره 20، شماره 8، 1389]
 • منظورالاجداد، سیدمحمدحسین پیامدهای اجتماعی قحطی‌های عصر ناصری [دوره 20، شماره 7، 1389]
 • میرزایی، علی اصغر درباره ماهیت، مختصات و چارچوب امپراطوری هخامنشیان [دوره 20، شماره 5، 1389]

ن

 • ناظمیان فرد، علی ریشه‌های بحران در روابط امین و مأمون [دوره 20، شماره 7، 1389]
 • نعیمی، سهیلا آل کیا و علل سقوط آن در گیلان [دوره 20، شماره 7، 1389]
 • نورائی، مرتضی بررسی تحلیلی استملاک دو جانبه اتباع ایران و عثمانی [دوره 20، شماره 5، 1389]
 • نوروزی، جمشید علاقه بابر و همایون به فرهنگ ایرانی و پیامدهای آن [دوره 20، شماره 7، 1389]

ی

 • یزدانی، سهراب ماهیت دولت پهلوی (دوم) از دیدگاه حزب توده ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (1357-1332) [دوره 20، شماره 6، 1389]