علمی- پژوهشی
جستجو در معنا و مفهوم مشروطه در تلقی و اندیشه علمای آذربایجان
جستجو در معنا و مفهوم مشروطه در تلقی و اندیشه علمای آذربایجان

عباس قدیمی قیداری؛ زهرا کاظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2022.39691.2635

چکیده
  یکی از مسئله­های مهم عصر مشروطه که چالش­های فکری زیادی برانگیخت و در سرنوشت نظام سیاسی جدید عصرمشروطیت ایران موثر افتاد، معنا و مفهوم «مشروطه» و در پی آن مناقشات فکری ناشی از اختلاف برداشتها ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تبیین نقش محرومیت نسبی در پیوستن طبقات اجتماعی به جنبش عباسیان
تبیین نقش محرومیت نسبی در پیوستن طبقات اجتماعی به جنبش عباسیان

محمد آزغ؛ فریدون اللهیاری؛ علی اکبر کجباف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2020.25782.1996

چکیده
  جنبش عباسیان یکی از نقاط عطف تاریخ اسلام در قرن دوم ه. ق می باشد. جنبش‌های اجتماعی بحثی اساسی در نظریه‌های انقلاب هستند که به‌واسطه همین اهمیت نظریه‌های مختلف کوشیده‌اند آنها را توضیح دهند. یکی از مهمترین ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
معرفی، بررسی و تاریخ‎گذاری کتیبه نویافته در بافت تاریخی شهر یزد
معرفی، بررسی و تاریخ‎گذاری کتیبه نویافته در بافت تاریخی شهر یزد

سید فضل اله میردهقان؛ یداله حیدری باباکمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2021.32995.2316

چکیده
  مفاهیم و تاریخ‌های به‌کار رفته در کتیبه بناهای تاریخی، اطلاعات ارزشمندی را در مورد تاریخ ساخت و شرایط سیاسی و حکومتی زمان خود به دست می‌دهد. یکی از نمونه‌های جالب توجه در این زمینه، کتیبه‌ای کارگاه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نخستین اختلاس بانک ملی ایران : زمینه های بین المللی و پیامدهای سیاسی _قضایی آن بر حکومت پهلوی
نخستین اختلاس بانک ملی ایران : زمینه های بین المللی و پیامدهای سیاسی _قضایی آن بر حکومت پهلوی

محمدمهدی فراغت؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون الهیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2021.32390.2292

چکیده
  خواسته ملت ایران برای تأسیس بانک ملی به‌منظور کاهش نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک‌های خارجی در دوره پهلوی اول جامه عمل پوشید. در تأسیس این مؤسسه متخصصان آلمانی نقش پررنگی داشتند ولی اختلاس دکتر لیندن بلانت ...  بیشتر