دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)

علمی- پژوهشی
تقسیمات سرزمینی در پیوند با نظام حکمرانی دیوانی دوره ناصرالدین‌شاه 1313-1264 ه.ق
تقسیمات سرزمینی در پیوند با نظام حکمرانی دیوانی دوره ناصرالدین‌شاه 1313-1264 ه.ق

فرشید نوروزی؛ هوشنگ خسروبیگی؛ نظامعلی دهنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

https://doi.org/10.22051/hii.2023.42324.2726

چکیده
  قاجارها در اوایل حکومتشان برای اداره نظام تقسیمات سرزمینی از سنت حکمرانی خاندانی استفاده کردند، اما از دوره ناصرالدین شاه، سنت حکمرانی خاندانی برای اداره آن نظام و استفاده از شاهزادگان و اعضای خاندان ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه در ایران بر مبنای رهیافت نظم های اجتماعی نهادگرایی
ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه در ایران بر مبنای رهیافت نظم های اجتماعی نهادگرایی

علی جعفری شهرستانی؛ فرشاد مومنی؛ حجت الله میرزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

https://doi.org/10.22051/hii.2023.39814.2637

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط دو سویه ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه با استفاده از رهیافت نظم‌های اجتماعی به روش کیفی (تاریخی-تحلیلی) است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، نظم اجتماعی حاکم ب تا ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بازاندیشی در سیر تحول مفهوم «بربر» در یونان عصر عتیق: از نبرد ترویا تا جنگ‌های یونانی-پارسی
بازاندیشی در سیر تحول مفهوم «بربر» در یونان عصر عتیق: از نبرد ترویا تا جنگ‌های یونانی-پارسی

امیرحسین مقدّس؛ مرتضی دهقان‌نژاد؛ اسماعیل سنگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

https://doi.org/10.22051/hii.2023.42214.2721

چکیده
  در متونِ بازمانده از عصرِ کلاسیکِ یونان (حدود 507-323پ.م.) با واژه‌ای پُربسامد -به‌ویژه برای اشاره به پارسیانِ هخامنشی- روبه‌رو هستیم که هم امروز هم در ادبیّاتِ سیاسیِ جهان کاربرد دارد: «بربر»، یا ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی تاریخی منابع علوم و معارف بشری امامان شیعه
بررسی تاریخی منابع علوم و معارف بشری امامان شیعه

محمدکاظم علیجانی؛ حسین عزیزی؛ محمدعلی چلونگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

https://doi.org/10.22051/hii.2023.41877.2712

چکیده
  نظریه اجماعی امامیه، آن است که امامان در مرجعیت سیاسی و دینی، نزد هیچ معلّمی درس نیاموخته و منشأ علوم آنان، قرآن و سنت و الهامات ربانی بوده است؛ اما نکته مهم آن است که آیا- امامان از دانش ها و مهارت‌های ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نخستین اختلاس بانک ملی ایران : زمینه های بین المللی و پیامدهای سیاسی _قضایی آن بر حکومت پهلوی
نخستین اختلاس بانک ملی ایران : زمینه های بین المللی و پیامدهای سیاسی _قضایی آن بر حکومت پهلوی

محمدمهدی فراغت؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون الهیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

https://doi.org/10.22051/hii.2021.32390.2292

چکیده
  خواسته ملت ایران برای تأسیس بانک ملی به‌منظور کاهش نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک‌های خارجی در دوره پهلوی اول جامه عمل پوشید. در تأسیس این مؤسسه متخصصان آلمانی نقش پررنگی داشتند ولی اختلاس دکتر لیندن بلانت ...  بیشتر