دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی- پژوهشی

1. قلیان و قلیان کَشی و نقش آن در تمایزات اجتماعی ایران در عصر ناصرالدین شاه قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

غفار پوربختیار


2. شناخت شناسی سلفی گری در ایران؛ مطالعه موردی بررسی رویکرد جریان های مذهبی اهل سنت کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

منصور عنبرمو


3. تحلیلی بر شیوه مواجهه پیامبر (ص) با چالش‌های مهاجران در مدینه (مطالعه موردی: کمبود مسکن، فقر، بیکاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

بهمن زینلی


4. تببین الگوی مفهومی حکومتداری امیرکبیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

مریم شمس فلاورجانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ سهیلا ترابی فارسانی


5. پیامبری در جامه‌ی زندیقان: تاملی در خوانش‌های چندگانه از جنبش مانی در تاریخنگاری قرون نخستین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1399

شهناز حجتی نجف ابادی؛ جعفر نوری


6. تمدن جیرفت بر اساس متون میخی بین النهرینی و کشفیات باستان شناختی در محوطه‌های باستانی ورامین و کنارصندل جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

نصیر اسکندری؛ ماسیمو ویداله؛ علی اکبر مسگر؛ مژگان شفیعی؛ میثم شهسواری؛ فرانسوا دوسه؛ اکبر عابدی؛ سلمان انجم روز؛ علی شهدادی


7. بررسی نزاع گفتمانها بر سر معانیِ سیاسی–مذهبی در معرفة الصحابه ابونعیم اصفهانی (مطالعه موردی تراجم خلفای سه گانه و علی ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

زهره باقریان؛ محسن خندان (معروف به الویری)؛ محمد علی چلونگر


8. تحلیل تاریخی عوامل مؤثر بر شکل‌دهی حیات اجتماعی شهر در عصر تیموریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

کامبیز امیراسمی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون الهیاری


9. الگوهای معیشتی ساسانیان در شهرستان دره شهر با استناد متون تاریخی و جغرافیایی و شواهد باستان شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

اکبر شریفی نیا؛ یعقوب محمدی فر؛ اسماعیل همتی ازندریانی


10. تبریز ، مدرنیته و تأثیر آن بر شهرسازی مدرن ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1399

پریا ویولت شکیبا؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان؛ عباس قدیمی قیداری


11. صنعت چای و اقتصاد بدون نفت در سال‌های دولت ملی ایران (1332-1330)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

زهرا طلایی حاتم؛ حسین آبادیان؛ محسن بهرام نژاد؛ محمد بختیاری


12. شرفیابی سفیران و پیوند آن با مسئله‌ی اقتدارگرایی و اعمال قدرت شاه بر اساس روایت سفرنامه‌نویسان دوره شاه عباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

مجتبی ذهابی؛ فریدون الهیاری؛ علی اکبر کجباف


13. تحلیلی بر نقش کارگزاران کلانتران طایفة دره‌شوری قشقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

بابک زیلاب پور؛ مرتضی دهقان نژاد؛ اسماعیل سنگاری؛ ابوالحسن فیاض انوش


14. تبیین نقش محرومیت نسبی در پیوستن طبقات اجتماعی به جنبش عباسیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

محمد آزغ؛ فریدون اللهیاری؛ علی اکبر کجباف