دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)

علمی- پژوهشی
برساخت زن مدرن در گفتمان تجددگرای دوره قاجار
برساخت زن مدرن در گفتمان تجددگرای دوره قاجار

زهره امیدی پور؛ علی رجبلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22051/hii.2024.45757.2873

چکیده
  همزمان با رویارویی ایران با مدرنیته‌ی غربی و شکل‌گیری تقابلات گفتمانی متأثر از آن، زنان، هویت و شرایط زندگی آنها به عنوان یکی از مهم‌ترین سوژه‌ها مورد توجه قرار گرفتند و دامنه‌ی وسیعی از گفتار پیرامون ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
گشادوبست جای‌نام‌های نیمۀ‌غربی ایران در نگارش‌های تاریخی سده‌های سوم-نهم ه.ق. (الجبل/الجبال/ قهستان/کهستان و عراق عجم)
گشادوبست جای‌نام‌های نیمۀ‌غربی ایران در نگارش‌های تاریخی سده‌های سوم-نهم ه.ق. (الجبل/الجبال/ قهستان/کهستان و عراق عجم)

حسن حضرتی؛ محمدرضا زاده صفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22051/hii.2024.44856.2837

چکیده
  عنوان‌هایی نظیر الجبل/الجبال در چند سدۀ نخست و سپس عراق‌عجم/عراق در سده‌های ششم تا نهم ق. از زمرۀ‌ جای‌نام‌هایی هستند که برای بخش‌هایی از نیمۀغربی ایران به کار رفته‌اند. جستار پیش ‌رو مبتنی بر پرسش‌هایی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
سیاق نامتعارف معاش و چالش‌های اقتصادی طلاب مسجد جامع زنجان در دورۀ قاجار
سیاق نامتعارف معاش و چالش‌های اقتصادی طلاب مسجد جامع زنجان در دورۀ قاجار

حسن رستمی؛ مسعود بیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1403

https://doi.org/10.22051/hii.2024.46132.2887

چکیده
  پایداری مناسبات سنتی و عدم توسعۀ ساختار اقتصاد در دورۀ قاجار، از عوامل زوال و بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بود. این نابسامانی بر گروه‌های مختلف تأثیر گذاشت و به سختی معیشت و امور زندگی انجامید. طلاب ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ʼدبیر سپاهʽ در دیوانسالاری شاهنشاهی ساسانیان
ʼدبیر سپاهʽ در دیوانسالاری شاهنشاهی ساسانیان

شهرام جلیلیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

https://doi.org/10.22051/hii.2024.46524.2909

چکیده
  در روزگار ساسانیان، «دیوان سپاه» (در منابع عربی و فارسی: «دیوان الجُند»/ «دیوان الجیش»/ «دیوان المقاتله» یا «دیوان عرضِ سپاه») که با جنگ و رزم‌آوری و پاسداری از مرزهای کشور ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
واکاوی تاریخی تشبثات طریقت ذهبیه در دوره صفویه
واکاوی تاریخی تشبثات طریقت ذهبیه در دوره صفویه

سید احمد عقیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1403

https://doi.org/10.22051/hii.2024.45260.2849

چکیده
  ذهبیه یکی از فرقه های صوفیه دارای حضور و بروز از قرن هشتم هجری تا عصر حاضر می باشد. در نسب نامه رسمی مطرح شده توسط ذهبیه؛ آنان ادعای ارتباط و اتصال به ائمه شیعه از طریق رؤسای کبرویه را دارند. واکاوی تطور ...  بیشتر