موضوعات = تاریخ تحولات ایران بعد از اسلام
تعداد مقالات: 45
4. صنعت چای و اقتصاد بدون نفت در سال‌های دولت ملی ایران (1332-1330)

دوره 31، شماره 51، پاییز 1400، صفحه 149-168

10.22051/hii.2020.29226.2172

زهرا طلایی حاتم؛ حسین آبادیان؛ محسن بهرام نژاد؛ محمد بختیاری


13. بررسی تأسیس و زوال حکومت‌ محلی آل ‌شُمله (550-591ق) در خوزستان عصر سلجوقی

دوره 31، شماره 49، بهار 1400، صفحه 145-171

10.22051/hii.2021.33588.2346

لیدا مودت؛ علی بحرانی پور؛ سجاد پاپی


14. بررسی نظرات و آرا دربارۀ نقطۀ آغازین پیدایش فرم نمایشی شبیه‌خوانی

دوره 30، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 19-42

10.22051/hii.2020.30994.2231

محسن آقاحسنی؛ امیر تیمور رفیعی؛ سیدحسن قریشی؛ حمیدرضا جدیدی


15. تحلیل تاریخی عوامل مؤثر بر شکل‌دهی حیات اجتماعی شهر در عصر تیموریان

دوره 30، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 43-69

10.22051/hii.2020.20520.1661

کامبیز امیراسمی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون الهیاری


16. نقش ازدواج‌های سیاسی در تثبیت حکومت صفویه در دورۀ شاه‌طهماسب اول

دوره 30، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 129-152

10.22051/hii.2020.31395.2244

نصراله پورمحمدی املشی؛ برومند سورنی


17. تبریز، مدرنیته و تأثیر آن بر شهرسازی مدرن ایران

دوره 30، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 181-208

10.22051/hii.2020.30316.2207

پریا ویولت شکیبا؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان؛ عباس قدیمی قیداری


20. تببین الگوی مفهومی حکومت‌داری امیرکبیر

دوره 30، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 135-171

10.22051/hii.2020.31751.2262

مریم شمس فلاورجانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ سهیلا ترابی فارسانی


23. بررسی دو خوانش از مردم‌سالاری در جریان‌های اندیشۀ دینی معاصر ایران

دوره 30، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 117-141

10.22051/hii.2020.25995.2005

محسن شفیعی سیف آبادی؛ علی باقری دولت آبادی


24. خوانشی نو از علل تعلیق برنامۀ هفت سالۀ اول

دوره 30، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 143-175

10.22051/hii.2020.28630.2135

علی شهوند؛ حبیب اله سعیدی نیا


25. آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و راه‌آهن سراسری ایران (1307-1320)

دوره 30، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 177-198

10.22051/hii.2020.23802.1879

فروغ یزدانی؛ علی بیگدلی؛ حسین آبادیان