موضوعات = تاریخ اسلام
تعداد مقالات: 16
3. تأثیر انتقال سیادت کاریزمایی در شکل‌گیری قیام محمد نفس زکیه

دوره 31، شماره 49، بهار 1400، صفحه 173-201

10.22051/hii.2021.32231.2279

لیلا نجفیان رضوی؛ محبوبه فرخنده زاده


4. بررسی نظرات و آرا دربارۀ نقطۀ آغازین پیدایش فرم نمایشی شبیه‌خوانی

دوره 30، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 19-42

10.22051/hii.2020.30994.2231

محسن آقاحسنی؛ امیر تیمور رفیعی؛ سیدحسن قریشی؛ حمیدرضا جدیدی


7. تحلیلی بر نقش زلزله در متروک‌سازی استقرار‌های شاخص دشت میمه (اصفهان) در صدر اسلام

دوره 30، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 31-60

10.22051/hii.2020.25351.1973

محمداسماعیل اسمعیلی جلودار؛ حمید پورداود؛ احمد صالحی کاخکی


12. تحلیل سلسله مراتبی عوامل شکست جنبش نفس زکیه

دوره 30، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 87-116

10.22051/hii.2020.27924.2101

هدی شعبان پور؛ محمدرضا بارانی


13. بینش نظری ابن مجاور در تاریخ المستبصر

دوره 30، شماره 45، بهار 1399، صفحه 63-85

10.22051/hii.2020.27788.2085

سعید خنافره مودت؛ شهلا بختیاری