دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
شکستن صدای کارگران صنعت نفت در هیاهوی جنبش ملی نفت ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ش (تاریخ از پایین)
شکستن صدای کارگران صنعت نفت در هیاهوی جنبش ملی نفت ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ش (تاریخ از پایین)

ربابه معتقدی

دوره 32، شماره 55 ، آبان 1401، ، صفحه 133-155

https://doi.org/10.22051/hii.2023.40726.2674

چکیده
  در تاریخ‌نگاری ملی شدن نفت به توصیف رفتار و تحلیل اندیشۀ نخبگان سیاسی و دولتمردان فراوان پرداخته شده و صدها کتاب و مقاله نوشته شده است. نقش جبهۀ ملی، تأثیر روحانیت مبارز، نگاه و عملکرد احزاب به‌ویژه ...  بیشتر
بررسی تأسیس و زوال حکومت‌ محلی آل ‌شُمله (550-591ق) در خوزستان عصر سلجوقی
بررسی تأسیس و زوال حکومت‌ محلی آل ‌شُمله (550-591ق) در خوزستان عصر سلجوقی

لیدا مودت؛ علی بحرانی پور؛ سجاد پاپی

دوره 31، شماره 49 ، فروردین 1400، ، صفحه 145-171

https://doi.org/10.22051/hii.2021.33588.2346

چکیده
        دورۀ سلجوقی عصر تأسیس و تثبیت حکومت­های محلی در ایالت­ های مهم ایران بود. خوزستان نیز در آن دوره یکی از ایالت­ های مهم ایران (از نظر سیاسی و اقتصادی) بود؛ به‌طوری که به «جامه­ ...  بیشتر
روندشکل گیری اعتصابات کارگری درمناطق نفت خیزخوزستان(ازپیدایش نفت تانهضت ملی شدن صنعت نفت)1330-1287
روندشکل گیری اعتصابات کارگری درمناطق نفت خیزخوزستان(ازپیدایش نفت تانهضت ملی شدن صنعت نفت)1330-1287

مصطفی ندیم؛ رضا حبیبی نژاد

دوره 26، شماره 32 ، اسفند 1395، ، صفحه 159-186

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2511

چکیده
  واگذاری امتیاز دارسی در سال 1280ش/1901 م ودر پی آن کشف نفت در مناطق نفت خیزخوزستان و احداث پالایشگاه عظیم آبادان ،موجب سراریز شدن نیروی کار از خارج وداخل ایران ، به این مناطق گردید . نیروی کار، که تحت عنوان ...  بیشتر
تأثیر فتوحات اسلامی و سیاست های مالی تازیان مسلمان بر کشاورزی خوزستان
تأثیر فتوحات اسلامی و سیاست های مالی تازیان مسلمان بر کشاورزی خوزستان

علی بحرانی پور؛ علی لجم اورک مرادی؛ فرشید جعفری

دوره 25، شماره 27 ، آذر 1394، ، صفحه 5-33

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2112

چکیده
  استان خوزستان از دیرباز به دلیل وجود رودخانه‌های پر آب و زمین‌های پست و جلگه‌ای، یکی از مستعدترین نواحی ایران از نظر کشاورزی بوده است. با توجه به این بستر مناسب، از دیرباز کشاورزی در این منطقه رواج داشته ...  بیشتر