دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی در بحران قحطی جنگ جهانی اول در ایران
روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی در بحران قحطی جنگ جهانی اول در ایران

الهام ملک زاده

دوره 25، شماره 25 ، خرداد 1394، ، صفحه 219-237

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2039

چکیده
  در حالی که سیاست های انگلستان در قسمت های مرکزی و جنوبی، به تشدید وضعیت بحرانی ایران را درگیر جنگ ناخواسته ای کرده بود، همسایه شمالی یعنی دولت روسیه نیز با رویکردی مشابه و البته غیر انسانی، در شرق و شمال ...  بیشتر
برابرسنجی دلایل نقض بی‌طرفی ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم
برابرسنجی دلایل نقض بی‌طرفی ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم

فرزانه برناه؛ محسن خلیلی

دوره 23، شماره 19 ، آبان 1392، ، صفحه 35-70

https://doi.org/10.22051/hii.2014.774

چکیده
   دولت‌ها در سیاست بین‌الملل، مطابق نیازهای داخلی، موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیک، ساختار و عملکرد نظام بین‌الملل، استراتژی‌هایی را برای تأمین منافع ملی برمی‌گزینند. ایران از بازیگرانی بود که در ...  بیشتر