دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
غزوه ی تبوک، حرکتی نظامی یا تدبیری اجتماعی ـ سیاسی
غزوه ی تبوک، حرکتی نظامی یا تدبیری اجتماعی ـ سیاسی

علیمحمد ولوی؛ سمیه بخشی زاده

دوره 24، شماره 21 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 151-169

https://doi.org/10.22051/hii.2014.790

چکیده
    غزوه ‌ی تبوک در نهمین سال از هجرت پیامبر (ص) و مصادف با زمانی رخ داد که اسلام سراسر جزیره ‌ العرب را در ‌ برگرفته بود و شبه ‌ جزیره در حال کسب بزرگ ‌ ترین تجربه ‌ ی سیاسی خود بود. در این دوره، مردمی ...  بیشتر