کلیدواژه‌ها = کردستان
تعداد مقالات: 5
1. مدارس ‌نوین و آموزش دختران در مناطق‌کردنشین(1304- 1320)

دوره 29، شماره 41، بهار 1398، صفحه 139-161

10.22051/hii.2019.20095.1633

محمد جواد مرادی نیا؛ مطلب مطلبی


4. بررسی فرآیند انقراض سلسله‌ی والیان اردلان در عهد ناصری

دوره 23، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 71-98

10.22051/hii.2014.775

روح الله بهرامی؛ پرستو مظفری


5. تأثیرات تنش میان صفویه و عثمانی بر جایگاه امیرنشین اردلان

دوره 24، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 121-144

10.22051/hii.2014.795

قباد منصور بخت؛ مدرس سعیدی