دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
پژوهشی در اصول و تکنیک‌های جراحی دهان و دندان در دورۀ اسلامی (از قرن سوم تا دوازدهم هجری)
پژوهشی در اصول و تکنیک‌های جراحی دهان و دندان در دورۀ اسلامی (از قرن سوم تا دوازدهم هجری)

سید ماهیار شریعت پناهی

دوره 25، شماره 28 ، اسفند 1394، ، صفحه 99-142

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2216

چکیده
  دانش جرّاحی یکی از فرازهای مهمّ تاریخ طبّ اسلامی است. در میان اندام‌های مختلف، بخش جراحیهای دهان نیز به دلیل ظرافت و حساسیت زیاد اندامهایش، نیاز به شناخت، تخصص و تجربه بالینی زیادی دارد. با بررسی تالیفات ...  بیشتر
شیوه‌ی درمانی داغ کردن و جایگاه و اهمیت آن در تاریخ پزشکی مسلمانان
شیوه‌ی درمانی داغ کردن و جایگاه و اهمیت آن در تاریخ پزشکی مسلمانان

علی غفرانی؛ سیده نرگس تنهایی

دوره 23، شماره 18 ، مرداد 1392، ، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22051/hii.2014.769

چکیده
    تاریخ پزشکی مسلمانان، یکی از عرصه­های مهم در مطالعات تاریخ و تمدن اسلامی است. جامعه‌ی اسلامی از روزهای آغازین شکل­گیری، به دلیل نیاز، به پزشکی توجه کرد و مسلمانان ضمن استفاده از تجربیات پزشکی ...  بیشتر