اسکندر مقدونی و خاطرۀ تاریخی کورش بزرگ
اسکندر مقدونی و خاطرۀ تاریخی کورش بزرگ

عادل اله یاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2022.32083.2275

چکیده
  مورخان اسکندر گزارش‌ کرده‌اند که فاتح مقدونی به هنگام گشودن سرزمین‌های ایرانی، به خاطرۀ بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشیان کورش بزرگ، ادای احترام می‌کرده است. اینکه نابود کنندۀ فرمانروایی هخامنشیان، ...  بیشتر