چالش خلافت و حکومت در اندیشۀ سیاسی سید جمال‌الدین اسدآبادی
چالش خلافت و حکومت در اندیشۀ سیاسی سید جمال‌الدین اسدآبادی

مرتضی شیرودی

دوره 29، شماره 44 ، اسفند 1398، ، صفحه 55-70

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2020.26247.2017

چکیده
  پیشینۀ چالش مفاهیم مدرن سیاسی با مفاهیم سنتی، به عصر سید جمال‌الدین اسدآبادی و به او می‌رسد. پس از او نیز انسان ایرانیِ معاصر، متحیر از این واقعه، در دوراهیِ روی‌آوری به این «مفاهیم مدرن» یا آن ...  بیشتر
بررسی اثر نومادیسم بر ساختار نظامی ایران از دوره صفوی تا اواخر دوره قاجار
بررسی اثر نومادیسم بر ساختار نظامی ایران از دوره صفوی تا اواخر دوره قاجار

زهرا پیشگاهی فرد؛ یاشار ذکی؛ افشین کرمی؛ رسول افضلی

دوره 26، شماره 30 ، شهریور 1395، ، صفحه 35-68

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2016.2501

چکیده
  کوچ‌نشینان در طول سه هزار سال گذشته همواره نقش فعالی در امور سیاسی و پاسداری از مرزهای ایران به عهده داشته‌اند. جامعه عشایری ایران در طی همجواری خود با جوامع روستایی و شهری دارای انواع تعاملات مسالمت‌آمیز ...  بیشتر
رویارویی نظری گفتمان های «سلطه» و «مقاومت»در مکاتبات منصور دوانیقی و محمدنفس زکیه
رویارویی نظری گفتمان های «سلطه» و «مقاومت»در مکاتبات منصور دوانیقی و محمدنفس زکیه

علیمحمد ولوی؛ منصوره کریمی قهی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 171-202

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.754

چکیده
  پس از ارتحال پیامبر(ص)، اعراب حکومت گریز، واقعیت تمکین به حکومتی متمرکز را پذیرفتند و با تعیین جانشین، سنت پیامبر را ادامه دادند. از این رو اپیستمه و نظامی معرفتی با محوریت مبانی مشروعیت قدرت در اسلام ...  بیشتر