دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
ملکم و نقش آفرینی در تنظیمات عثمانی
ملکم و نقش آفرینی در تنظیمات عثمانی

غلامعلی پاشازاده

دوره 24، شماره 24 ، اسفند 1393، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22051/hii.2015.805

چکیده
  میرزا ملکم­ خان ناظم­الدوله، اندیشمند و سیاستمدار مشهور ایران در قرن نوزدهم، حدود ده سال در عثمانی دوره‌ی تنظیمات، اقامت کرد و با مردان مهم تنظیمات و مشروطه‌ی اول عثمانی، مانند فؤاد پاشا، عالی پاشا ...  بیشتر
مدحت پاشا و نوگرایی در ایران
مدحت پاشا و نوگرایی در ایران

حسن حضرتی

دوره 19، شماره 3 ، آبان 1388، ، صفحه 49-65

https://doi.org/10.22051/hii.2014.746

چکیده
  مدحت پاشا یکی از رجال سیاسی برجسته عثمانی در قرن نوزدهم میلادی است. از او با عنوان پدر مشروطه اول و واضع قانون اساسی 1876 م. یاد می کنند در این مقاله با استفاد از نظریه پخش هاگراستراند بازتاب عمل و اندیشه ...  بیشتر