کلیدواژه‌ها = پهلوی اول
تعداد مقالات: 6
3. واکاوی مناسبات علی اکبر داور با پهلوی اول

دوره 29، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 53-77

یعقوب تابش


4. بازنمایی عشایر به‌عنوان یاغی در دورة پهلوی اول (بررسی اشعار زندان آغاعنایت جوانرویی)

دوره 28، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 127-148

فردین قریشی؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ ناصر صدقی؛ سیدحامد کهنه پوشی