دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
عوامل مؤثر بر توسعۀ اقتصادی کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در دوره پهلوی اول
عوامل مؤثر بر توسعۀ اقتصادی کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در دوره پهلوی اول

محمد جعفر چمنکار

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، ، صفحه 59-86

https://doi.org/10.22051/hii.2020.24197.1897

چکیده
  جزایر، بنادر و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در دورۀ پهلوی اول جایگاه ممتاز اقتصادی خود را حفظ کرده بودند. بخش عمده‌ای از تجارت دریایی ایران از مبادی متعدد خروجی و ورودی این مناطق انجام می‌گرفت. ...  بیشتر
وجه جنسیتی گفتمان دولت- ملت رضاشاه و تأکید بر ارزشمندی نقش خانگی زنان
وجه جنسیتی گفتمان دولت- ملت رضاشاه و تأکید بر ارزشمندی نقش خانگی زنان

مرضیه حسینی؛ سیمین فصیحی

دوره 29، شماره 43 ، آبان 1398، ، صفحه 29-51

https://doi.org/10.22051/hii.2019.21009.1697

چکیده
  نوشتار حاضر با نگاهی به ابعاد مختلف طرح بیداری زنان در دورۀ رضاشاه، در پی پاسخ به این سؤال است که چرا در این دوره با وجود ادعای دولت مبنی بر رهایی و آزادی زنان از طریق فرایند نوسازی و تجدد، همچنان بر ارزشمندی ...  بیشتر
واکاوی مناسبات علی اکبر داور با پهلوی اول
واکاوی مناسبات علی اکبر داور با پهلوی اول

یعقوب تابش

دوره 29، شماره 42 ، شهریور 1398، ، صفحه 53-77

https://doi.org/10.22051/hii.2019.21352.1729

چکیده
  به‌کارگیری کارگزاران آشنا با ساختارهای حکومتی جدید یکی از نیازهای مبرم حکومت پهلوی اول بود. یکی از کارگزارانی که نقش مهمی در دگرگونی‌های ساختاری در این زمان داشت، علی­اکبر داور بود، تکاپوهای پانزده‌سالۀ ...  بیشتر
بازنمایی عشایر به‌عنوان یاغی در دورة پهلوی اول (بررسی اشعار زندان آغاعنایت جوانرویی)
بازنمایی عشایر به‌عنوان یاغی در دورة پهلوی اول (بررسی اشعار زندان آغاعنایت جوانرویی)

فردین قریشی؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ ناصر صدقی؛ سیدحامد کهنه پوشی

دوره 28، شماره 40 ، اسفند 1397، ، صفحه 127-148

https://doi.org/10.22051/hii.2019.20567.1662

چکیده
  سازوکارهای سلطه، محصول و مولّدِ دانش و روایت‌های تاریخی‌اند. فرودستان به عنوان ابژه‌های کنترل و اعمالِ قدرت، اگرچه بازنمایی می‌‌شوند اما خود صدا و تاریخی ندارند. تاریخِ فرودستان را نمی‌‌توان از ...  بیشتر
بازتاب تعاملات فکری اندیشه گران در خصوص آموزش زنان در دوره پهلوی اول مبتنی بر سه نشریه عالم نسوان ،شفق سرخ واطلاعات
بازتاب تعاملات فکری اندیشه گران در خصوص آموزش زنان در دوره پهلوی اول مبتنی بر سه نشریه عالم نسوان ،شفق سرخ واطلاعات

زهرا حامدی

دوره 25، شماره 27 ، آذر 1394، ، صفحه 103-124

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2115

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تعاملات فکری اندیشه گران دوره پهلوی اول در خصوص آموزش زنان بر اساس سه نشریه عالم نسوان ،شفق سرخ واطلاعات می پردازد . این پژوهش که براساس روش پژوهش های تاریخی صورت پذیرفته است در صدد ...  بیشتر
اهداف و روند سیاست فرهنگی دولت پهلوی اول برای ایلات و عشایر
اهداف و روند سیاست فرهنگی دولت پهلوی اول برای ایلات و عشایر

نفیسه واعظ

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 135-163

https://doi.org/10.22051/hii.2014.734

چکیده
  در تکاپویی که در آستانه به قدرت رسیدن پهلوی اول،برای چاره‌اندیشی توسعه نایافتگی ایران صورت گرفت،ایلات و عشایر ایران در معرض اتهام قرار گرفتند که با مرکزگریزی،تمرد،غارت و ستیزه‌های مداوم ایلی و عشیره‌ای ...  بیشتر