دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و راه‌آهن سراسری ایران (1307-1320)
آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و راه‌آهن سراسری ایران (1307-1320)

فروغ یزدانی؛ علی بیگدلی؛ حسین آبادیان

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، ، صفحه 177-198

https://doi.org/10.22051/hii.2020.23802.1879

چکیده
  در مقالۀ حاضر به مسئلۀ آموزشگاه‌ها و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای مخصوص رشتۀ آهن طی سال‌های 1304-1320ش پرداخته شده و ضرورت‌های تأسیس این مؤسسات و نقش آنها در تربیت نیروی انسانی برای صنعت راه‌آهن به بحث گذاشته ...  بیشتر
مسئله راه‌آهن در ایران عصر قاجار
مسئله راه‌آهن در ایران عصر قاجار

داریوش رحمانیان؛ سارا یارمهدوی

دوره 21، شماره 10 ، تیر 1390، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22051/hii.2014.722

چکیده
  فکر احداث راه‌آهن در ایران از اوایل دوره ناصری به این سو مطرح بود و به تدریج رشد و گسترش یافت.هم‌ مهندسان، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی به شکل‌های گوناگون در سده 19 این فکر را مطرح کردند و طرح‌هایی ...  بیشتر