دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تأثیر اصلاحات غازان بر وضعیت کشاورزی قلمرو ایلخانی
تأثیر اصلاحات غازان بر وضعیت کشاورزی قلمرو ایلخانی

محسن رحمتی؛ وحید فلاحی

دوره 25، شماره 26 ، شهریور 1394، ، صفحه 71-98

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2063

چکیده
  اوضاع اقتصادی ایران به ویژه کشاورزی از ایلغار مغول به شدت آسیب دید. غازان خان در طول حکومت نسبتاً کوتاه خود، با انجام اصلاحاتی در صدد ترمیم و جبران آسیب های وارده بر اوضاع اقتصادی قلمرو ایلخانی برآمد، ...  بیشتر
مسئله راه‌آهن در ایران عصر قاجار
مسئله راه‌آهن در ایران عصر قاجار

داریوش رحمانیان؛ سارا یارمهدوی

دوره 21، شماره 10 ، تیر 1390، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22051/hii.2014.722

چکیده
  فکر احداث راه‌آهن در ایران از اوایل دوره ناصری به این سو مطرح بود و به تدریج رشد و گسترش یافت.هم‌ مهندسان، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی به شکل‌های گوناگون در سده 19 این فکر را مطرح کردند و طرح‌هایی ...  بیشتر
ماهیت دولت پهلوی (دوم) از دیدگاه حزب توده ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (1357-1332)
ماهیت دولت پهلوی (دوم) از دیدگاه حزب توده ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (1357-1332)

پروین قدسی زاد؛ سهراب یزدانی؛ محمد امیر شیخ نوری

دوره 20، شماره 6 ، تیر 1389، ، صفحه 129-161

https://doi.org/10.22051/hii.2014.707

چکیده
  سه دهه پس از کودتای 28 مرداد 1332، دولت پهلوی با جریان فکری مخالفی مواجه شد که طیفی از اقشار به ویژه نسل جوان و تحصیل کرده را به خود جذب کرده بود. این جریان که برآمده از نظام فکری مارکسیسم بود، در دو تشکل حزب ...  بیشتر
اندیشه‌ی عثمانی‌گرایی در تاریخ اصلاحات عثمانی
اندیشه‌ی عثمانی‌گرایی در تاریخ اصلاحات عثمانی

رسول عربخانی

دوره 19، شماره 3 ، آبان 1388، ، صفحه 127-143

https://doi.org/10.22051/hii.2014.743

چکیده
  همزمان با آغاز زوال اقتدار سیاسی اقتصادی دولت عثمانی طی قرن نوزدهم، ظهور اولین نشانه‌های بیداری ملی در میان اقلیت‌های درون امپراطوری عثمانی که خواستار استقلال و خودمختاری بودند، دولتمردان نظام را ...  بیشتر