حفظ و بهبود محیط ‌زیست در برنامۀ عمرانی پنجم (1352-1356ش) با تکیه بر جنگل ها و مراتع
حفظ و بهبود محیط ‌زیست در برنامۀ عمرانی پنجم (1352-1356ش) با تکیه بر جنگل ها و مراتع

مهدی رفعتی پناه مهرآبادی

دوره 31، شماره 49 ، فروردین 1400، ، صفحه 49-72

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2020.31233.2241

چکیده
  امروزه صورت­بندی­ های متفاوتی دربارۀ گفتمان­های محیط ­زیست ارائه می­شود. این گفتمان ­ها نحوۀ نگاه دولت­ ها و جوامع به محیط­ زیست را مشخص می­ کند. بدون تردید پیروی از هر یک از این گفتمان­ ...  بیشتر
خوانشی نو از علل تعلیق برنامۀ هفت سالۀ اول
خوانشی نو از علل تعلیق برنامۀ هفت سالۀ اول

علی شهوند؛ حبیب اله سعیدی نیا

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، ، صفحه 143-175

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2020.28630.2135

چکیده
  تهیه برنامۀ عمرانی هفت­ساله اول و اجرای آن با تصویب قانون «اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه» مجلس شورای ملی در 26 بهمن 1327ش، آغازی برای کاربرد برنامه­ریزی اقتصادی در ایران بود. نخستین روزهای ...  بیشتر
ماهیت دولت پهلوی (دوم) از دیدگاه حزب توده ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (1357-1332)
ماهیت دولت پهلوی (دوم) از دیدگاه حزب توده ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (1357-1332)

پروین قدسی زاد؛ سهراب یزدانی؛ محمد امیر شیخ نوری

دوره 20، شماره 6 ، تیر 1389، ، صفحه 129-161

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.707

چکیده
  سه دهه پس از کودتای 28 مرداد 1332، دولت پهلوی با جریان فکری مخالفی مواجه شد که طیفی از اقشار به ویژه نسل جوان و تحصیل کرده را به خود جذب کرده بود. این جریان که برآمده از نظام فکری مارکسیسم بود، در دو تشکل حزب ...  بیشتر