نیروی دریایی ایران با تأکید بر نقش کشتی پرسپولیس در امنیت خلیج‌فارس در دورۀ قاجار
نیروی دریایی ایران با تأکید بر نقش کشتی پرسپولیس در امنیت خلیج‌فارس در دورۀ قاجار

حیدر امیری

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، ، صفحه 33-57

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2020.24129.1894

چکیده
  خلیج‌فارس و کرانه­ های شمالی و جنوبی آن همواره در سطح ملی، منطقه­ ای و جهانی از اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده­ است. در ابتدای دورۀ قاجار، این آبراه اهمیت تجاری و بازرگانی داشت؛ سپس ...  بیشتر
عوامل مؤثر بر توسعۀ اقتصادی کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در دوره پهلوی اول
عوامل مؤثر بر توسعۀ اقتصادی کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در دوره پهلوی اول

محمد جعفر چمنکار

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، ، صفحه 59-86

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2020.24197.1897

چکیده
  جزایر، بنادر و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در دورۀ پهلوی اول جایگاه ممتاز اقتصادی خود را حفظ کرده بودند. بخش عمده‌ای از تجارت دریایی ایران از مبادی متعدد خروجی و ورودی این مناطق انجام می‌گرفت. ...  بیشتر
نقش کمپانی ‌هند شرقی ‌انگلیس در تغییر جایگاه سیاسی و اقتصادی ایران در خلیج‌فارس
نقش کمپانی ‌هند شرقی ‌انگلیس در تغییر جایگاه سیاسی و اقتصادی ایران در خلیج‌فارس

جواد موسوی دالینی؛ محمد علی رنجبر

دوره 23، شماره 18 ، مرداد 1392، ، صفحه 15-35

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.768

چکیده
    با اکتشافات جغرافیایی اواخر قرن 15م/9ق ، شرایط حاکم بر خلیج­فارس دگرگون شد و ساختارهای پیشین که رونق تجارت و دریانوردی آزاد همراه با تسلط و حاکمیت سیاسی و اقتصادی ایران بر خلیج­فارس بود، از میان ...  بیشتر
جابه جایی کانون‌های تجاری خلیج‌فارس و دریای عمان در سده‌های هفت و هشت هجری
جابه جایی کانون‌های تجاری خلیج‌فارس و دریای عمان در سده‌های هفت و هشت هجری

محمد جعفر چمنکار

دوره 20، شماره 6 ، تیر 1389، ، صفحه 27-53

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.703

چکیده
  هم‌زمان با هجوم مغول، کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان تحت حاکمیت اتابکان و امرای محلی قرار داشت. اتابکان با پذیرش یساولی، پرداخت خراج و اتخاذ سیاست سازش، مانع تهاجم سپاهیان مغول به سرزمین‌های جنوبی ...  بیشتر