اهمیت و جایگاه تبلیغات در منازعات عصر صفویه
اهمیت و جایگاه تبلیغات در منازعات عصر صفویه

عبدالله متولی

دوره 20، شماره 8 ، بهمن 1389، ، صفحه 139-167

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.694

چکیده
  صفویان از جنبه‌های مختلفی در روند عمومی تاریخ ایران تحول و دگرگونی ایجاد کردند.بازسازی سیاسی در چارچوب جغرافیایی تاریخی ایران و به کارگیری مذهب شیعه که مذهب رسمی بود، دو اقدام سرنوشت‌ساز محسوب می‌شد.این ...  بیشتر