دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
خوانشی نو در تحلیل زوایای کارکردی مهدویت در عصر صفویه
خوانشی نو در تحلیل زوایای کارکردی مهدویت در عصر صفویه

زهرا سادات کشاورز؛ مریم سعیدیان جزی

دوره 33، شماره 60 ، بهمن 1402، ، صفحه 171-198

https://doi.org/10.22051/hii.2024.44414.2825

چکیده
  یکی از مشخصه­های عصر صفویه رویکردهای جریان­ ساز شیعی بود که خود را در قامت مفهوم مهدویت آشکار کرده است. نگارندگان پژوهش حاضر با این مفروض که مهدویت در صفویه ضمن وجوه کارکردی، با ابعاد کژکارکردی و بی­کارکردی ...  بیشتر
تاثیر رهبری کاریزماتیک ابن تومرت در پیروزی موحدین
تاثیر رهبری کاریزماتیک ابن تومرت در پیروزی موحدین

زینب علیزاده جورکویه؛ فاطمه جان احمدی؛ مهدی جلیلی

دوره 26، شماره 29 ، خرداد 1395، ، صفحه 107-131

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2222

چکیده
  چکیده محمدبن تومرت(سده6هـ) به عنوان فقیه با اقامت در مساجد، تربیت مریدان و سهل انگار خواندن مرابطان در اجرای شریعت، به عنوان رهبر مخالفان مطرح شد. وی با تکیه بر ویژگی های شخصی خود، که برخاسته از رهبری کاریزماتیک ...  بیشتر
اندیشه موعودگرایی در دوره صفویه
اندیشه موعودگرایی در دوره صفویه

مهدی فرهانی منفرد؛ نسیم خلیلی

دوره 20، شماره 8 ، بهمن 1389، ، صفحه 87-113

https://doi.org/10.22051/hii.2014.690

چکیده
  هدف اصلی نوشتار حاضر مطالعه تاریخ اجتماعی عصر صفویه با توجه ویژه به موضوع مهدویت و منجی‌گرایی است.اهمیت این موضوع به این امر باز می‌گردد که این اندیشه در آن روزگار به شکلی پررنگ‌تر و در سطح گسترده حیات ...  بیشتر