دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
منازعه های اجتماعی درون شهری شیراز در قرن هشتم و نقش عوامل بیرونی در آن
منازعه های اجتماعی درون شهری شیراز در قرن هشتم و نقش عوامل بیرونی در آن

عبدالرسول خیراندیش؛ علی منصوری

دوره 22، شماره 16 ، بهمن 1391، ، صفحه 47-62

https://doi.org/10.22051/hii.2014.764

چکیده
  تا پیش از دورۀ مغول منازعه های درونی شهرهای ایران بیشتر جنبۀ مذهبی داشت، اما پس از یک دوره استیلای مغولان چنین منازعه هایی صورت اجتماعی به خود گرفت. آنچه بیش از همه حیات اجتماعی این دوره را تحت تأثیر خود ...  بیشتر
خاستگاه‌های اقتدار و مقبولیت اجتماعی سلسله آل اینجو(725- 754 هـ ق.)
خاستگاه‌های اقتدار و مقبولیت اجتماعی سلسله آل اینجو(725- 754 هـ ق.)

علی بحرانی پور؛ سیده زهرا زارعی

دوره 20، شماره 8 ، بهمن 1389، ، صفحه 29-53

https://doi.org/10.22051/hii.2014.689

چکیده
  آل اینجو، از حکومت‌های محلی مشهور و محبوب تاریخ ایران است که در فاصله زمانی اواخر ایلخانان تا برآمدن آل‌مظفر روی کارآمد و کمتر درباره آن مطالعه شده است.تا آنجا که پیگیری شده، تحقیق مستقلی در باب پایه‌های ...  بیشتر