دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
درآمدی بر رشوه، پیشکش و انواع آن در عهد قاجار (با تکیه بر عهد ناصری)
درآمدی بر رشوه، پیشکش و انواع آن در عهد قاجار (با تکیه بر عهد ناصری)

محمود رحمانی قورتانی؛ سعید محمدخانی؛ مرتضی دهقان نژاد

دوره 23، شماره 17 ، فروردین 1392، ، صفحه 127-153

https://doi.org/10.22051/hii.2014.728

چکیده
  رشوه و اقسام آن یکی از پدیده‌های شوم اجتماعی است که در تاریخ ایران – به ویژه در دوره معاصر- همواره مطرح بوده است. نشانه‌ها و آثار این پدیده را تقریباً در بیشتر امور جامعه و سیاست‌های این دوره می‌توان ...  بیشتر
پیامدهای اجتماعی قحطی‌های عصر ناصری
پیامدهای اجتماعی قحطی‌های عصر ناصری

محسن خداداد؛ سیدمحمدحسین منظورالاجداد

دوره 20، شماره 7 ، آبان 1389، ، صفحه 21-43

https://doi.org/10.22051/hii.2014.683

چکیده
  در عصر ناصری قحطی‌های مکرری در ایران رخ داد که هر بار فجایع ناگواری به همراه داشت.با بروز قحطی‌ها، اوضاع جامعه دچار آشفتگی، بی‌نظمی و هرج‌ومرج می‌شد و پدیده‌هایی مانند تقلب و دزدی و راهزنی گسترش می‌یافت؛ ...  بیشتر