دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی در بحران قحطی جنگ جهانی اول در ایران
روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی در بحران قحطی جنگ جهانی اول در ایران

الهام ملک زاده

دوره 25، شماره 25 ، خرداد 1394، ، صفحه 219-237

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2039

چکیده
  در حالی که سیاست های انگلستان در قسمت های مرکزی و جنوبی، به تشدید وضعیت بحرانی ایران را درگیر جنگ ناخواسته ای کرده بود، همسایه شمالی یعنی دولت روسیه نیز با رویکردی مشابه و البته غیر انسانی، در شرق و شمال ...  بیشتر
پیامدهای اجتماعی قحطی‌های عصر ناصری
پیامدهای اجتماعی قحطی‌های عصر ناصری

محسن خداداد؛ سیدمحمدحسین منظورالاجداد

دوره 20، شماره 7 ، آبان 1389، ، صفحه 21-43

https://doi.org/10.22051/hii.2014.683

چکیده
  در عصر ناصری قحطی‌های مکرری در ایران رخ داد که هر بار فجایع ناگواری به همراه داشت.با بروز قحطی‌ها، اوضاع جامعه دچار آشفتگی، بی‌نظمی و هرج‌ومرج می‌شد و پدیده‌هایی مانند تقلب و دزدی و راهزنی گسترش می‌یافت؛ ...  بیشتر