کلیدواژه‌ها = ایلخانان
تعداد مقالات: 8
1. جایگاه طرابوزان در محاصره برّی آناتولی توسط ایلخانان مغول

دوره 29، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 71-93

احمد فضلی نژاد؛ عبدالرسول خیراندیش


2. نقش امرای اویراتی در مناسبات ‌سیاسی ایلخانان

دوره 27، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 81-104

فاطمه رستمی


3. تأثیر اصلاحات غازان بر وضعیت کشاورزی قلمرو ایلخانی

دوره 25، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 71-98

محسن رحمتی؛ وحید فلاحی


4. مناسبات تجاری جمهوریهای ونیز و جنوا با ایران عصر ایلخانی

دوره 25، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 49-69

ناصر صدقی؛ ولی دین پرست؛ سعیده صوری


5. محکمه‌ی یارغو؛ پژوهشی درباب محکمه‌ی قضایی ایلخانان مغول

دوره 24، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 139-178

جعفر نوری؛ علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری


6. روابط تجاری ایران و جنوا در دوره‌ی ایلخانان

دوره 23، شماره 18، تابستان 1392، صفحه 51-68

محمد رضائی؛ علیرضا کریمی


8. عوامل موثر در مناسبات ایلخانان با جَغتاییان

دوره 20، شماره 6، تابستان 1389

جواد عباسی؛ حسن دهنوی