دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
جایگاه طرابوزان در محاصره برّی آناتولی توسط ایلخانان مغول
جایگاه طرابوزان در محاصره برّی آناتولی توسط ایلخانان مغول

احمد فضلی نژاد؛ عبدالرسول خیراندیش

دوره 29، شماره 44 ، اسفند 1398، ، صفحه 71-93

https://doi.org/10.22051/hii.2020.25920.2000

چکیده
  آناتولی (آسیای صغیر) در دورۀ پنجاه سالۀ کشورگشایی مغول، اهمیتی روزافزون برای مغولان داشت. تا استقرار دولت ایلخانان در ایران، آنها نواحی شرقی و مرکزی آناتولی را متصرف شدند، سپس تا پایان حیات آن دولت تا ...  بیشتر
روابط تیموریان با خانات دشت قبچاق شرقی
روابط تیموریان با خانات دشت قبچاق شرقی

مسعود بیات

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1389، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22051/hii.2014.674

چکیده
  با وجود اینکه تیمور بنیانگذار حکومت تیموریان پیروزی‌های درخشانی در جبهه‌های نظامی کسب کرد، ولی هرگز در صدد ایجاد مبانی مشروعیت مستقل از مغولان برنیامد.این راهبرد که در عهد جانشینان او نیز ادامه پیدا ...  بیشتر