کلیدواژه‌ها = تیموریان
تعداد مقالات: 15
1. تحلیل تاریخی عوامل مؤثر بر شکل‌دهی حیات اجتماعی شهر در عصر تیموریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

کامبیز امیراسمی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون الهیاری


4. نقش دیپلماسی شاهرخ تیموری در شبه قاره هند

دوره 26، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 253-272

جمشید نوروزی؛ صفورا برومند


5. بررسی تکاپوهای مذهبی تیموریان(912-771ق )و مساله مشروعیت حاکمیت

دوره 26، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 5-36

فریدون الهیاری؛ زهرا اعلامی زواره


6. بررسی جایگاه اجتماعی هنرمندان و صنعتگران در دوره تیموریان

دوره 26، شماره 29، بهار 1395، صفحه 81-106

معصومه سمائی دستجردی؛ فریدون اله یاری؛ اصغر فروغی ابری


7. پیوند خوشنویسی و تشیع در عصر تیموریان

دوره 25، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 143-170

وحید عابدین پور؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون اللهیاری


8. جایگاه و کارکرد منصب داروغه در دوره تیموریان

دوره 24، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 41-78

صالح پرگاری؛ حسین مفتخری؛ اکبر صبوری


9. تحلیلی بر گسترش بیماری طاعون در ایران دوران فترت و تیموری (736-911 ه.ق/1336- 1506م)

دوره 24، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 121-138

مسعود کثیری؛ راضیه افشاری فر


10. آیین‌ محاکمه و مجازات در دوره تیموریان

دوره 22، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 129-156

معصومه سمائی؛ وحید عابدین پور جوشقانی


11. علل تحول خوشنویسی و پیوند آن با هویت ایرانی در دوره تیموری

دوره 20، شماره 8، زمستان 1389

وحید عابدین‌پور؛ معصومه سمائی


12. سیاست قضایی سلاطین تیموری

دوره 20، شماره 6، تابستان 1389

فریدون الهیاری؛ معصومه سمائی دستجردی؛ وحید عابدین پور


15. طریقت و تجارت؛کارکردهای تجاری نقشبندیه در دوره تیموری

دوره 19، شماره 4، زمستان 1388

فریدون اللّهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی