کلیدواژه‌ها = تیموریان
تعداد مقالات: 15
1. تحلیل تاریخی عوامل مؤثر بر شکل‌دهی حیات اجتماعی شهر در عصر تیموریان

دوره 30، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 43-69

10.22051/hii.2020.20520.1661

کامبیز امیراسمی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون الهیاری


4. بررسی تکاپوهای مذهبی تیموریان(912-771ق )و مساله مشروعیت حاکمیت

دوره 26، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 5-36

10.22051/hii.2016.2500

فریدون الهیاری؛ زهرا اعلامی زواره


5. نقش دیپلماسی شاهرخ تیموری در شبه قاره هند

دوره 26، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 253-272

10.22051/hii.2016.2508

جمشید نوروزی؛ صفورا برومند


6. بررسی جایگاه اجتماعی هنرمندان و صنعتگران در دوره تیموریان

دوره 26، شماره 29، بهار 1395، صفحه 81-106

10.22051/hii.2016.2228

معصومه سمائی دستجردی؛ فریدون اله یاری؛ اصغر فروغی ابری


7. پیوند خوشنویسی و تشیع در عصر تیموریان

دوره 25، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 143-170

10.22051/hii.2016.2217

وحید عابدین پور؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون اللهیاری


8. جایگاه و کارکرد منصب داروغه در دوره تیموریان

دوره 24، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 41-78

10.22051/hii.2015.806

صالح پرگاری؛ حسین مفتخری؛ اکبر صبوری


10. آیین‌ محاکمه و مجازات در دوره تیموریان

دوره 22، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 129-156

10.22051/hii.2014.758

معصومه سمائی؛ وحید عابدین پور جوشقانی


12. سیاست قضایی سلاطین تیموری

دوره 20، شماره 6، تابستان 1389

10.22051/hii.2014.702

فریدون الهیاری؛ معصومه سمائی دستجردی؛ وحید عابدین پور


15. طریقت و تجارت؛کارکردهای تجاری نقشبندیه در دوره تیموری

دوره 19، شماره 4، زمستان 1388

10.22051/hii.2014.748

فریدون اللّهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی