عوامل مؤثر بر توسعۀ اقتصادی کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در دوره پهلوی اول
عوامل مؤثر بر توسعۀ اقتصادی کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در دوره پهلوی اول

محمد جعفر چمنکار

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، ، صفحه 59-86

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2020.24197.1897

چکیده
  جزایر، بنادر و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در دورۀ پهلوی اول جایگاه ممتاز اقتصادی خود را حفظ کرده بودند. بخش عمده‌ای از تجارت دریایی ایران از مبادی متعدد خروجی و ورودی این مناطق انجام می‌گرفت. ...  بیشتر
نام‌های ایرانی دریاهای جنوب ایران
نام‌های ایرانی دریاهای جنوب ایران

روزبه زرین کوب

دوره 22، شماره 13 ، خرداد 1391، ، صفحه 103-120

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2013.671

چکیده
  مدت‌هاست که نام «خلیج فارس» توجه عده‌ای از محققان و مورخان را به خود جلب کرده و مطالعات ایشان، پیشینه این نام را نشان داده و اصالت آن را ثابت کرده است. با این همه، نام‌های کهن و کنونی دریای عمان ...  بیشتر
جابه جایی کانون‌های تجاری خلیج‌فارس و دریای عمان در سده‌های هفت و هشت هجری
جابه جایی کانون‌های تجاری خلیج‌فارس و دریای عمان در سده‌های هفت و هشت هجری

محمد جعفر چمنکار

دوره 20، شماره 6 ، تیر 1389، ، صفحه 27-53

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.703

چکیده
  هم‌زمان با هجوم مغول، کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان تحت حاکمیت اتابکان و امرای محلی قرار داشت. اتابکان با پذیرش یساولی، پرداخت خراج و اتخاذ سیاست سازش، مانع تهاجم سپاهیان مغول به سرزمین‌های جنوبی ...  بیشتر