چالش خلافت و حکومت در اندیشۀ سیاسی سید جمال‌الدین اسدآبادی
چالش خلافت و حکومت در اندیشۀ سیاسی سید جمال‌الدین اسدآبادی

مرتضی شیرودی

دوره 29، شماره 44 ، اسفند 1398، ، صفحه 55-70

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2020.26247.2017

چکیده
  پیشینۀ چالش مفاهیم مدرن سیاسی با مفاهیم سنتی، به عصر سید جمال‌الدین اسدآبادی و به او می‌رسد. پس از او نیز انسان ایرانیِ معاصر، متحیر از این واقعه، در دوراهیِ روی‌آوری به این «مفاهیم مدرن» یا آن ...  بیشتر
زن و تحول گفتمان از خلال نشریه های زنان (از مشروطه تا پهلوی)
زن و تحول گفتمان از خلال نشریه های زنان (از مشروطه تا پهلوی)

سهیلا ترابی فارسانی

دوره 26، شماره 30 ، شهریور 1395، ، صفحه 69-92

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2016.2502

چکیده
  در راستای تحولات اجتماعی و فرهنگی عصر قاجار، نشریات به عنوان ابزاری مدرن در دست منورالفکرهای منتقد در جهت تداوم روند نوگرایی در جامعه نقش قابل توجهی ایفا کردند. نشریات زنان نیز با ظهور جنبش مشروطه بستر ...  بیشتر
بررسی جایگاه آتش در تاریخ ایران باستان
بررسی جایگاه آتش در تاریخ ایران باستان

محسن قائم مقامی

دوره 21، شماره 12 ، بهمن 1390، ، صفحه 163-182

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2013.666

چکیده
  با کشف آتش در دوره پارینه‌سنگی، از آنجا که این پدیده نقش به‌سزایی در پیشرفت و تداوم زندگی بشری داشت، به‌تدریج در باورهای دینی ملل باستان، به‌ویژه مشرق زمین، از جایگاه خاصی برخوردار شد. بدیهی است که ...  بیشتر
رویارویی نظری گفتمان های «سلطه» و «مقاومت»در مکاتبات منصور دوانیقی و محمدنفس زکیه
رویارویی نظری گفتمان های «سلطه» و «مقاومت»در مکاتبات منصور دوانیقی و محمدنفس زکیه

علیمحمد ولوی؛ منصوره کریمی قهی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 171-202

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.754

چکیده
  پس از ارتحال پیامبر(ص)، اعراب حکومت گریز، واقعیت تمکین به حکومتی متمرکز را پذیرفتند و با تعیین جانشین، سنت پیامبر را ادامه دادند. از این رو اپیستمه و نظامی معرفتی با محوریت مبانی مشروعیت قدرت در اسلام ...  بیشتر